<![CDATA[Lịch làm việc]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:47:17 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/lich-lam-viec.html <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/01 ĐẾN NGÀY 26/01/2018]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-22-01-den-ngay-26-01-2018.html Fri, Jan 19, 2018 17:34:50 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN NGÀY 19/01/2018]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-15-01-den-ngay-19-01-2018.html Sun, Jan 14, 2018 09:59:06 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN NGÀY 12/01/2018]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-08-01-den-ngay-12-01-2018.html Fri, Jan 05, 2018 22:19:37 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN NGÀY 06/01/2018]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-02-01-den-ngay-06-01-2018.html Fri, Dec 29, 2017 16:43:15 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-11.html Fri, Dec 29, 2017 07:58:13 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-10.html Tue, Dec 26, 2017 15:35:15 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN NGÀY 29/12/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-25-12-den-ngay-29-12-2017.html Fri, Dec 22, 2017 15:57:16 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN NGÀY 22/12/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-18-12-den-ngay-22-12-2017.html Fri, Dec 15, 2017 15:18:49 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 09/12 ĐẾN NGÀY 15/12/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-09-12-den-ngay-15-12-2017.html Fri, Dec 08, 2017 15:54:57 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 02/12 ĐẾN NGÀY 08/12/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-02-12-den-ngay-08-12-2017.html Fri, Dec 01, 2017 15:05:12 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN NGÀY 01/12/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-27-11-den-ngay-01-12-2017.html Sat, Nov 25, 2017 17:16:02 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN NGÀY 24/11/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-20-11-den-ngay-24-11-2017.html Fri, Nov 17, 2017 15:59:23 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-9.html Wed, Nov 15, 2017 13:47:33 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 06/11 ĐẾN NGÀY 10/11/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-06-11-den-ngay-10-11-2017.html Fri, Nov 03, 2017 15:42:37 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN NGÀY 03/11/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-28-10-den-ngay-03-11-2017.html Fri, Oct 27, 2017 16:35:50 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 23/10 ĐẾN NGÀY 27/10/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-23-10-den-ngay-27-10-2017.html Fri, Oct 20, 2017 16:16:42 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 14/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-14-10-den-ngay-20-10-2017.html Fri, Oct 13, 2017 18:03:13 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN NGÀY 13/10/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-09-10-den-ngay-13-10-2017.html Fri, Oct 06, 2017 16:34:46 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN NGÀY 06/10/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-02-10-den-ngay-06-10-2017.html Fri, Sep 29, 2017 17:53:13 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/9 ĐẾN NGÀY 29/9/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-25-9-den-ngay-29-9-2017.html Fri, Sep 22, 2017 16:53:10 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-8.html Wed, Sep 13, 2017 08:43:22 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/9 ĐẾN NGÀY 15/9/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-11-9-den-ngay-15-9-2017.html Fri, Sep 08, 2017 17:18:13 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 05/9 ĐẾN NGÀY 08/9/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-05-9-den-ngay-08-9-2017.html Sun, Sep 03, 2017 23:28:39 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN NGÀY 01/9/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-28-8-den-ngay-01-9-2017.html Fri, Aug 25, 2017 18:11:47 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/8 ĐẾN NGÀY 25/8/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-21-8-den-ngay-25-8-2017.html Fri, Aug 18, 2017 16:59:50 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 31/7 ĐẾN NGÀY 04/8/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-31-7-den-ngay-04-8-2017.html Fri, Jul 28, 2017 18:04:00 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 24/7 ĐẾN NGÀY 28/7/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-24-7-den-ngay-28-7-2017.html Fri, Jul 21, 2017 18:02:14 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/7 ĐẾN NGÀY 21/7/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-17-7-den-ngay-21-7-2017.html Fri, Jul 14, 2017 17:09:53 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/7 ĐẾN NGÀY 14/7/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-10-7-den-ngay-14-7-2017.html Fri, Jul 07, 2017 17:06:45 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 03/7 ĐẾN NGÀY 07/7/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-03-7-den-ngay-07-7-2017.html Sun, Jul 02, 2017 09:56:53 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 26/6 ĐẾN NGÀY 30/6/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-26-6-den-ngay-30-6-2017.html Sun, Jun 25, 2017 13:54:07 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 19/6 ĐẾN NGÀY 23/6/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-19-6-den-ngay-23-6-2017.html Sat, Jun 17, 2017 03:34:38 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/6 ĐẾN NGÀY 16/6/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-10-6-den-ngay-16-6-2017.html Fri, Jun 09, 2017 18:38:05 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-7.html Mon, Jun 05, 2017 16:13:07 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 05/6 ĐẾN NGÀY 09/6/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-05-6-den-ngay-09-6-2017.html Fri, Jun 02, 2017 18:17:07 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 29/5 ĐẾN NGÀY 02/6/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-29-5-den-ngay-02-6-2017.html Sat, May 27, 2017 07:57:13 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/5 ĐẾN NGÀY 27/5/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-22-5-den-ngay-27-5-2017.html Fri, May 19, 2017 17:40:03 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-6.html Wed, May 17, 2017 09:14:25 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 15/5 ĐẾN NGÀY 19/5/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-15-5-den-ngay-19-5-2017.html Fri, May 12, 2017 17:52:19 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 08/5 ĐẾN NGÀY 12/5/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-08-5-den-ngay-12-5-2017.html Fri, May 05, 2017 17:42:55 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-5.html Thu, May 04, 2017 00:37:22 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 1/5 ĐẾN NGÀY 5/5/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-1-5-den-ngay-5-5-2017.html Fri, Apr 21, 2017 18:04:07 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/4 ĐẾN NGÀY 21/4/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-17-4-den-ngay-21-4-2017.html Fri, Apr 14, 2017 17:59:05 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/4 ĐẾN NGÀY 14/4/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-10-4-den-ngay-14-4-2017.html Fri, Apr 07, 2017 17:35:37 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 03/4 ĐẾN NGÀY 07/4/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-03-4-den-ngay-07-4-2017.html Sat, Apr 01, 2017 11:46:26 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/3 ĐẾN NGÀY 31/3/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-25-3-den-ngay-31-3-2017.html Fri, Mar 24, 2017 16:38:24 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 18/3 ĐẾN NGÀY 25/3/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-18-3-den-ngay-25-3-2017.html Fri, Mar 17, 2017 23:27:24 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 13/3 ĐẾN NGÀY 17/3/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-13-3-den-ngay-17-3-2017.html Fri, Mar 10, 2017 16:27:18 GMT+7 <![CDATA[ĐIỀU CHỈNH LỊCH SINH HOẠT TUẦN ]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/dieu-chinh-lich-sinh-hoat-tuan.html Tue, Feb 28, 2017 17:44:57 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN NGÀY 03/3/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-26-02-den-ngay-03-3-2017.html Fri, Feb 24, 2017 16:46:55 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG TỪ NGÀY 20/02 ĐẾN NGÀY 24/02/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-tu-ngay-20-02-den-ngay-24-02-2017.html Mon, Feb 20, 2017 07:19:30 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 20/02 ĐẾN NGÀY 24/02/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-20-02-den-ngay-24-02-2017.html Fri, Feb 17, 2017 16:58:22 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 13/02 ĐẾN NGÀY 17/02/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-13-02-den-ngay-17-02-2017.html Fri, Feb 10, 2017 16:17:18 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/01 ĐẾN NGÀY 24/01/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-21-01-den-ngay-24-01-2017.html Fri, Jan 20, 2017 16:41:55 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN NGÀY 20/01/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-16-01-den-ngay-20-01-2017.html Fri, Jan 13, 2017 15:56:10 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN NGÀY 13/01/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-08-01-den-ngay-13-01-2017.html Fri, Jan 06, 2017 13:27:17 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN NGÀY 06/01/2017]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-02-01-den-ngay-06-01-2017.html Sat, Dec 31, 2016 11:23:49 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 26/12 ĐẾN NGÀY 30/12/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-26-12-den-ngay-30-12-2016.html Sat, Dec 24, 2016 07:40:34 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/12 ĐẾN NGÀY 23/12/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-17-12-den-ngay-23-12-2016.html Fri, Dec 16, 2016 16:59:12 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 12/12 ĐẾN NGÀY 16/ 12]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-12-12-den-ngay-16-12.html Fri, Dec 09, 2016 17:42:22 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-4.html Thu, Dec 08, 2016 08:52:55 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-3.html Mon, Dec 05, 2016 16:53:06 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 05/12 ĐẾN NGÀY 09/12]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-05-12-den-ngay-09-12.html Fri, Dec 02, 2016 16:43:49 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 28/11 ĐẾN NGÀY 02/12]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-28-11-den-ngay-02-12.html Fri, Nov 25, 2016 23:06:51 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-2.html Wed, Nov 23, 2016 08:01:01 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN NGÀY 25/11]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-21-11-den-ngay-25-11.html Sat, Nov 19, 2016 13:57:37 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung-1.html Thu, Nov 17, 2016 10:51:22 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 14/11 ĐẾN NGÀY 18/11/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-14-11-den-ngay-18-11-2016.html Fri, Nov 11, 2016 17:02:59 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN NGÀY 11/11/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-07-11-den-ngay-11-11-2016.html Fri, Nov 04, 2016 18:23:55 GMT+7 <![CDATA[ LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 31/10 ĐẾN NGÀY 04/11/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-31-10-den-ngay-04-11-2016.html Fri, Oct 28, 2016 20:21:35 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN NGÀY 28/10/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-24-10-den-ngay-28-10-2016.html Fri, Oct 21, 2016 19:47:54 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN NGÀY 21/10/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-16-10-den-ngay-21-10-2016.html Fri, Oct 14, 2016 18:28:15 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN BỔ SUNG]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-bo-sung.html Wed, Oct 12, 2016 10:49:42 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/10 ĐẾN NGÀY 15/10/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-10-10-den-ngay-15-10-2016.html Fri, Oct 07, 2016 17:24:19 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 03/10 ĐẾN NGÀY 07/10/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-03-10-den-ngay-07-10-2016.html Fri, Sep 30, 2016 16:28:52 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN NGÀY 30/9/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-26-9-den-ngay-30-9-2016.html Sat, Sep 24, 2016 16:38:55 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/9 ĐẾN NGÀY 23/9/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-17-9-den-ngay-23-9-2016.html Fri, Sep 16, 2016 20:11:39 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 12/9 ĐẾN NGÀY 17/9/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-12-9-den-ngay-17-9-2016.html Sat, Sep 10, 2016 10:37:30 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 05/9 ĐẾN NGÀY 09/9/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-05-9-den-ngay-09-9-2016.html Thu, Sep 01, 2016 17:24:31 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 29/8 ĐẾN NGÀY 04/9/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-29-8-den-ngay-04-9-2016.html Fri, Aug 26, 2016 22:10:30 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT BỔ SUNG ngày 26/8]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-bo-sung-ngay-26-8.html Thu, Aug 25, 2016 09:03:27 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 15/8/2016 ĐẾN NGÀY 19/8/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-15-8-2016-den-ngay-19-8-2016.html Fri, Aug 12, 2016 17:48:27 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 06/8/2016 ĐẾN NGÀY 12/8/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-06-8-2016-den-ngay-12-8-2016.html Sat, Aug 06, 2016 17:01:08 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 01/8/2016 ĐẾN NGÀY 05/8/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-01-8-2016-den-ngay-05-8-2016.html Sat, Jul 30, 2016 19:53:29 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/7/2016 ĐẾN NGÀY 29/7/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-25-7-2016-den-ngay-29-7-2016.html Fri, Jul 22, 2016 17:31:29 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 15/7/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-11-7-2016-den-ngay-15-7-2016-1.html Mon, Jul 11, 2016 08:58:47 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 15/7/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-11-7-2016-den-ngay-15-7-2016.html Fri, Jul 08, 2016 17:05:52 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 27/6/2016 ĐẾN NGÀY 01/7/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-27-6-2016-den-ngay-01-7-2016.html Fri, Jun 24, 2016 19:21:44 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 20/6/2016 ĐẾN NGÀY 24/6/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-20-6-2016-den-ngay-24-6-2016.html Fri, Jun 17, 2016 17:50:45 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 13/6/2016 ĐẾN NGÀY 17/6/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-13-6-2016-den-ngay-17-6-2016.html Fri, Jun 10, 2016 17:37:01 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 06/6/2016 ĐẾN NGÀY 12/6/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-06-6-2016-den-ngay-12-6-2016.html Fri, Jun 03, 2016 18:07:47 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 30/5/2016 ĐẾN NGÀY 03/6/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-30-5-2016-den-ngay-03-6-2016.html Fri, May 27, 2016 17:35:49 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 23/5/2016 ĐẾN NGÀY 27/5/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-23-5-2016-den-ngay-27-5-2016.html Fri, May 20, 2016 17:55:22 GMT+7 <![CDATA[(BỔ SUNG) LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 16/5/2016 ĐẾN NGÀY 22/5/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/bo-sung-lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-16-5-2016-den-ngay-22-5-2016.html Thu, May 19, 2016 10:22:15 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 16/5/2016 ĐẾN NGÀY 22/5/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-16-5-2016-den-ngay-22-5-2016.html Fri, May 13, 2016 18:03:11 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 09/5/2016 ĐẾN NGÀY 13/5/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-09-5-2016-den-ngay-13-5-2016.html Fri, May 06, 2016 17:38:03 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 04/5/2016 ĐẾN NGÀY 06/5/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-04-5-2016-den-ngay-06-5-2016.html Fri, Apr 29, 2016 17:21:57 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/4/2016 ĐẾN NGÀY 03/5/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-25-4-2016-den-ngay-03-5-2016.html Fri, Apr 22, 2016 17:13:54 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/4/2016 ĐẾN NGÀY 24/4/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-17-4-2016-den-ngay-24-4-2016.html Fri, Apr 15, 2016 17:39:06 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/4/2016 ĐẾN NGÀY 16/4/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-11-4-2016-den-ngay-16-4-2016.html Fri, Apr 08, 2016 17:47:40 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 04/4/2016 ĐẾN NGÀY 08/4/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-04-4-2016-den-ngay-08-4-2016.html Fri, Apr 01, 2016 18:01:13 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 27/3/2016 ĐẾN NGÀY 01/4/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-27-3-2016-den-ngay-01-4-2016.html Fri, Mar 25, 2016 17:47:20 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/3/2016 ĐẾN NGÀY 26/3/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-21-3-2016-den-ngay-26-3-2016.html Fri, Mar 18, 2016 22:54:28 GMT+7 <![CDATA[(BỔ SUNG) LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 13/3/2016 ĐẾN NGÀY 18/3/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/bo-sung-lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-13-3-2016-den-ngay-18-3-2016.html Thu, Mar 17, 2016 11:13:21 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 13/3/2016 ĐẾN NGÀY 18/3/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-13-3-2016-den-ngay-18-3-2016.html Fri, Mar 11, 2016 17:16:14 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 07/3/2016 ĐẾN NGÀY 11/3/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-07-3-2016-den-ngay-11-3-2016.html Fri, Mar 04, 2016 16:10:56 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 29/02/2016 ĐẾN NGÀY 05/03/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-29-02-2016-den-ngay-05-03-2016.html Sun, Feb 28, 2016 09:21:51 GMT+7 <![CDATA[(BỔ SUNG) LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/02/2016 ĐẾN NGÀY 26/02/2016 ]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/bo-sung-lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-22-02-2016-den-ngay-26-02-2016.html Thu, Feb 25, 2016 13:53:17 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 22/02/2016 ĐẾN NGÀY 26/02/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-22-02-2016-den-ngay-26-02-2016.html Fri, Feb 19, 2016 16:51:17 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 15/2 ĐẾN NGÀY 19/2/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-15-2-den-ngay-19-2-2016.html Sun, Feb 14, 2016 16:29:15 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 25/01/2016 ĐẾN NGÀY 30/01/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-25-01-2016-den-ngay-30-01-2016.html Sat, Jan 23, 2016 10:05:27 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/01/2016 ĐẾN NGÀY 15/01/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-11-01-2016-den-ngay-15-01-2016.html Sat, Jan 09, 2016 10:30:40 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 04/01/2016 ĐẾN NGÀY 08/01/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-04-01-2016-den-ngay-08-01-2016.html Fri, Jan 01, 2016 08:51:49 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 28/12/2015 ĐẾN NGÀY 01/01/2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-28-12-2015-den-ngay-01-01-2016.html Fri, Dec 25, 2015 17:00:55 GMT+7 <![CDATA[(BỔ SUNG) LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/12 ĐẾN NGÀY 25/12/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/bo-sung-lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-21-12-den-ngay-25-12-2015.html Wed, Dec 23, 2015 10:53:18 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/12 ĐẾN NGÀY 25/12/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-21-12-den-ngay-25-12-2015.html Sat, Dec 19, 2015 14:32:58 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 14/12 ĐẾN NGÀY 18/12/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-14-12-den-ngay-18-12-2015.html Fri, Dec 11, 2015 17:11:16 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 07/12 ĐẾN NGÀY 12/12/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-07-12-den-ngay-12-12-2015.html Fri, Dec 04, 2015 15:36:04 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 30/11 ĐẾN NGÀY 05/12/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-30-11-den-ngay-05-12-2015.html Fri, Nov 27, 2015 15:22:47 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN NGÀY 29/11/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-23-11-den-ngay-29-11-2015.html Sat, Nov 21, 2015 08:05:21 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN NGÀY 20/11/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-15-11-den-ngay-20-11-2015.html Fri, Nov 13, 2015 16:09:13 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 12/11 ĐẾN NGÀY 13/11/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-12-11-den-ngay-13-11-2015.html Tue, Nov 10, 2015 15:06:35 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN NGÀY 13/11/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-09-11-den-ngay-13-11-2015.html Fri, Nov 06, 2015 16:21:35 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 02/11 ĐẾN NGÀY 06/11/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-02-11-den-ngay-06-11-2015.html Sun, Nov 01, 2015 21:29:15 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN NGÀY 31/10/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-26-10-den-ngay-31-10-2015-1.html Fri, Oct 23, 2015 17:08:31 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 18/10 ĐẾN NGÀY 24/10/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-18-10-den-ngay-24-10-2015.html Fri, Oct 16, 2015 18:17:05 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 11/10 ĐẾN NGÀY 16/10/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-11-10-den-ngay-16-10-2015.html Fri, Oct 09, 2015 17:25:28 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN NGÀY 10/10/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-05-10-den-ngay-10-10-2015.html Fri, Oct 02, 2015 23:45:58 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN NGÀY 02/10/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-28-9-den-ngay-02-10-2015.html Fri, Sep 25, 2015 17:30:00 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 21/9 ĐẾN NGÀY 25/9/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-21-9-den-ngay-25-9-2015.html Fri, Sep 18, 2015 16:24:57 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 14/9 ĐẾN NGÀY 18/9/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-14-9-den-ngay-18-9-2015.html Fri, Sep 11, 2015 18:52:43 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 07/9 ĐẾN NGÀY 11/9/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-07-9-den-ngay-11-9-2015.html Fri, Sep 04, 2015 18:22:39 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 31/8 ĐẾN NGÀY 06/9/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-31-8-den-ngay-06-9-2015.html Fri, Aug 28, 2015 18:06:31 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 23/8 ĐẾN NGÀY 28/8/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-23-8-den-ngay-28-8-2015.html Fri, Aug 21, 2015 18:28:39 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 17/8 ĐẾN NGÀY 21/8/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-17-8-den-ngay-21-8-2015.html Fri, Aug 14, 2015 22:09:11 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN NGÀY 14/8/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-10-8-den-ngay-14-8-2015.html Sat, Aug 08, 2015 21:36:23 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 01/8 ĐẾN NGÀY 07/8/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-01-8-den-ngay-07-8-2015.html Sat, Aug 01, 2015 23:02:48 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Sinh hoạt đầu năm học 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/ke-hoach-sinh-hoat-dau-nam-hoc-2015-2016.html Thu, Jul 23, 2015 14:52:54 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 20/7 ĐẾN NGÀY 24/7/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-20-7-den-ngay-24-7-2015.html Fri, Jul 17, 2015 17:45:30 GMT+7 <![CDATA[Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-13-7-den-ngay-18-7-2015.html Mon, Jul 13, 2015 09:16:18 GMT+7 <![CDATA[Lịch sinh hoạt tuần từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2015]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lich-sinh-hoat-tuan-tu-ngay-29-6-den-ngay-03-7-2015.html Fri, Jun 26, 2015 17:57:27 GMT+7 <![CDATA[Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nckh.html Fri, Jun 19, 2015 17:52:26 GMT+7 <![CDATA[Họp đoàn cán bộ tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-doan-can-bo-tham-gia-phoi-hop-to-chuc-ky-thi-thpt-quoc-gia.html Fri, Jun 12, 2015 18:18:57 GMT+7 <![CDATA[Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-1.html Fri, Jun 12, 2015 18:18:08 GMT+7 <![CDATA[Họp xét công nhận tốt nghiệp]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-xet-cong-nhan-tot-nghiep.html Fri, Jun 12, 2015 18:16:00 GMT+7 <![CDATA[Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Fri, Jun 12, 2015 18:12:09 GMT+7 <![CDATA[Làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Tong Myong Hàn Quốc]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/lam-viec-voi-doan-can-bo-truong-dai-hoc-tong-myong-han-quoc.html Fri, Jun 12, 2015 18:09:44 GMT+7 <![CDATA[Họp Đảng ủy]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-dang-uy.html Fri, Jun 12, 2015 18:03:30 GMT+7 <![CDATA[Họp Ban chỉ huy quân sự Trường]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-ban-chi-huy-quan-su-truong.html Fri, Jun 12, 2015 18:00:13 GMT+7 <![CDATA[Họp Giao ban cán bộ chủ chốt]]> http://vui.edu.vn/lich-lam-viec/hop-giao-ban-can-bo-chu-chot.html Fri, Jun 12, 2015 17:57:35 GMT+7