<![CDATA[Thông tin tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung.html vi-vn Tue, Sep 21, 2010 09:31:56 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/thong-tin-tuyen-dung.html <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CƠ KHI VIỆT AN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-tnhh-co-khi-viet-an.html Thu, Mar 21, 2019 16:16:56 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH MTV ĐẠM NINH BÌNH]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-tnhh-mtv-dam-ninh-binh.html Thu, Mar 21, 2019 16:15:57 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VISSAI HÀ NAM]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-vissai-ha-nam.html Mon, Mar 11, 2019 11:24:18 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-viglacera-thang-long.html Fri, Mar 08, 2019 11:06:22 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - Forest Infinity Co., Ltd]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-forest-infinity-co-ltd.html Wed, Feb 20, 2019 07:45:13 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠ THIÊN ĐÔNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-tnhh-co-khi-ma-thien-dong.html Mon, Feb 18, 2019 10:46:40 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI VÀ DỆT MAY HÀ NỘI]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-det-may-ha-noi.html Fri, Feb 15, 2019 07:58:04 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ CTH]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-gom-su-cth.html Fri, Jan 11, 2019 11:26:02 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-ky-su-lam-viec-tai-nhat-ban.html Tue, Dec 25, 2018 14:13:14 GMT+7 <![CDATA[Công ty HTD tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-htd-tuyen-dung.html Wed, Oct 10, 2018 14:43:15 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN KHÁNH]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-bao-bi-nhua-tan-khanh.html Tue, Oct 02, 2018 16:51:14 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG LONG TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-xi-mang-hoang-long-tuyen-dung.html Tue, Sep 18, 2018 10:40:32 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-hoa-chat-viet-tri-tuyen-dung.html Tue, Sep 04, 2018 11:07:21 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY ALMUS VINA TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-almus-vina-tuyen-dung.html Mon, Aug 27, 2018 09:32:46 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH VPP Chemical tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-vpp-chemical-tuyen-dung.html Fri, Aug 24, 2018 14:35:09 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY NGUYỄN KIM ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-nguyen-kim.html Wed, Aug 08, 2018 08:22:32 GMT+7 <![CDATA[Công ty Nguyễn Kim tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-nguyen-kim-tuyen-dung.html Mon, Aug 06, 2018 16:06:58 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-phan-lan-ninh-binh-tuyen-dung.html Tue, Jul 31, 2018 16:48:51 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ VỚI VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-voi-van-de-viec-lam-cho-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep.html Fri, Jul 20, 2018 14:06:57 GMT+7 <![CDATA[Nhà máy Gạch men Mikado tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/nha-may-gach-men-mikado-tuyen-dung.html Mon, Jul 16, 2018 16:36:36 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-di-thuc-tap-ky-nang-tai-nhat-ban.html Fri, Jun 22, 2018 15:53:56 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TÂN THIÊN LỘC]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-tan-thien-loc.html Mon, Jun 18, 2018 14:36:39 GMT+7 <![CDATA[NGÂN HÀNG SACOMBANK TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/ngan-hang-sacombank-tuyen-dung.html Fri, Jun 15, 2018 10:01:50 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-nhua-chau-au.html Fri, Jun 15, 2018 08:24:42 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN DAP SỐ 2 - VINACHEM]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-dap-so-2-vinachem.html Fri, Jun 15, 2018 08:21:28 GMT+7 <![CDATA[VIỄN THÔNG PHÚ THỌ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/vien-thong-phu-tho-thong-bao-tuyen-dung-nhan-su-cong-nghe-thong-tin-1.html Fri, Jun 15, 2018 08:12:50 GMT+7 <![CDATA[Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần kết nối nhân lực Việt]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-tuyen-dung-tu-cong-ty-co-phan-ket-noi-nhan-luc-viet.html Tue, Jun 12, 2018 09:46:16 GMT+7 <![CDATA[VIETCERT TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/vietcert-tuyen-dung.html Fri, Jun 01, 2018 16:35:13 GMT+7 <![CDATA[VIỄN THÔNG PHÚ THỌ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/vien-thong-phu-tho-thong-bao-tuyen-dung-nhan-su-cong-nghe-thong-tin.html Fri, Jun 01, 2018 16:32:42 GMT+7 <![CDATA[TẬP ĐOÀN HOA SEN TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tap-doan-hoa-sen-tuyen-dung.html Wed, May 30, 2018 17:13:08 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH Công nghệ Delta Việt Nam tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-cong-nghe-delta-viet-nam-tuyen-dung.html Mon, May 21, 2018 10:56:04 GMT+7 <![CDATA[Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-cp-cong-nghiep-a-my-tuyen-dung.html Fri, May 18, 2018 15:49:32 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần DAP số 2 tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-dap-so-2-tuyen-dung.html Fri, May 18, 2018 15:42:34 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THIÊN HOÀNG - NHÀ MÁY GẠCH MEN MIKADO TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-ky-thuong-thien-hoang-nha-may-gach-men-mikado-tuyen-dung.html Wed, May 16, 2018 17:24:28 GMT+7 <![CDATA[Công ty CP Hóa chất Việt trì tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-cp-hoa-chat-viet-tri-tuyen-dung.html Wed, May 09, 2018 10:40:18 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - HOA SEN GROUP]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-hoa-sen-group.html Tue, Apr 17, 2018 16:24:05 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH NICE CERAMIC]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-tnhh-nice-ceramic.html Tue, Apr 17, 2018 16:23:10 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-sua-ha-noi.html Tue, Apr 17, 2018 16:22:13 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CP HÓA CHẤT VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-cp-hoa-chat-viet-tri.html Wed, Jan 10, 2018 08:19:34 GMT+7 <![CDATA[Tuyển dụng - Công ty CP Xây dựng chịu lửa Burwitz]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-cp-xay-dung-chiu-lua-burwitz.html Tue, Dec 19, 2017 06:55:15 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-hoa-chat-viet-tri.html Wed, Oct 18, 2017 10:24:53 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-phan-dam-va-hoa-chat-ha-bac.html Thu, Oct 12, 2017 14:52:47 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-viger.html Wed, Oct 04, 2017 11:43:32 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA HÀ NỘI]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-xuan-hoa-ha-noi-1.html Wed, Oct 04, 2017 11:37:07 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH KHUÂN MẪU VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-tnhh-khuan-mau-va-san-pham-cong-nghe-cao-viet-nam.html Wed, Oct 04, 2017 08:21:13 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA HÀ NỘICÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-xuan-hoa-ha-noicong-ty-tnhh-co-khi-htmp-viet-nam.html Wed, Oct 04, 2017 08:18:44 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA HÀ NỘI]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-xuan-hoa-ha-noi.html Fri, Sep 29, 2017 11:50:34 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-cong-ty-co-phan-thep-hoa-phat.html Fri, Sep 22, 2017 08:41:28 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CHI NHÁNH CTCP L.Q JOTON TẠI HẢI DƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-chi-nhanh-ctcp-l-q-joton-tai-hai-duong-1.html Fri, Sep 08, 2017 17:05:15 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ HỆ MỚI PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-the-he-moi-phu-tho.html Fri, Sep 08, 2017 10:43:19 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY TNHH XE BUÝT DAEWOO VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-xe-buyt-daewoo-viet-nam.html Thu, Jul 20, 2017 11:03:09 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY BẢO HIỂM BSH PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-bao-hiem-bsh-phu-tho.html Thu, Jul 13, 2017 11:10:39 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-phan-dam-va-hoa-chat-ha-bac.html Tue, Jul 11, 2017 16:31:47 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CATALAN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-catalan.html Tue, Jul 04, 2017 12:03:20 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN HACERA]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-hacera.html Mon, Jul 03, 2017 12:10:51 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-dap-vinachem.html Tue, Jun 13, 2017 18:33:40 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-truc-thon.html Tue, Jun 13, 2017 18:01:51 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG TÚ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-xay-dung-truong-tu.html Fri, Jun 09, 2017 10:41:45 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY TNHH BHFLEX VINA - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-bhflex-vina-thong-bao-tuyen-dung.html Thu, Jun 01, 2017 16:18:22 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN QUẾ LÂM PHÚ THỌ - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-que-lam-phu-tho-thong-bao-tuyen-dung.html Thu, Jun 01, 2017 16:16:48 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY TNHH SX & TM VIỆT ANH - TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-sx-tm-viet-anh-tuyen-dung.html Thu, May 18, 2017 18:20:04 GMT+7 <![CDATA[THƯ MỜI TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH KHOÁNG SẢN VIỆT - PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thu-moi-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-dau-tu-kinh-doanh-khoang-san-viet-phu-tho.html Mon, May 15, 2017 12:14:34 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-nhan-ky-thuat.html Fri, May 12, 2017 10:43:06 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN DAP SỐ 2 VÀ TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH KHU VỰC 1]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-co-phan-dap-so-2-va-tong-cong-ty-hoa-binh-minh-khu-vuc-1.html Mon, May 08, 2017 17:46:51 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thep-hoa-phat-tuyen-dung-lao-dong-1.html Tue, Apr 25, 2017 17:18:26 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN THỰC TẬP VÀ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-ve-viec-ho-tro-sinh-vien-thuc-tap-va-thong-bao-tuyen-dung-nhan-su.html Tue, Apr 25, 2017 12:05:32 GMT+7 <![CDATA[Tuyển dụng lao động khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa phát]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-lao-dong-khu-lien-hop-san-xuat-gang-thep-hoa-phat.html Fri, Feb 17, 2017 16:32:00 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung.html Thu, Feb 16, 2017 08:23:19 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAVICARE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-navicare-viet-nam-tuyen-dung.html Mon, Aug 29, 2016 16:01:43 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Học RỪNG HOA ĐÀ LẠT tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-cong-nghe-sinh-hoc-rung-hoa-da-lat-tuyen-dung.html Wed, Aug 24, 2016 16:54:31 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-xay-lap-1-petrolimex-tuyen-dung.html Fri, Aug 12, 2016 09:47:28 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH Hệ thống thiết bị UMW (Việt Nam) tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-he-thong-thiet-bi-umw-viet-nam-tuyen-dung-nhan-vien-ky-thuat-nhan-vien-kinh-doanh.html Thu, Jun 23, 2016 10:21:19 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH PANGRIM NEOTEX THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-pangrim-neotex-thong-bao-tuyen-dung.html Thu, Jun 23, 2016 09:22:59 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-hong-ha-tuyen-dung.html Wed, Jun 15, 2016 18:27:55 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pmj-tuyen-dung-1.html Mon, Jun 06, 2016 09:29:38 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần L.Q JOTON Hải Dương tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành hóa]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-l-q-joton-ha-i-duong-tuye-n-du-ng-ky-su-chuyen-nga-nh-ho-a.html Mon, May 16, 2016 17:11:01 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ITP]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-tuyen-du-ng-cong-ty-truye-n-thong-itp.html Tue, Apr 19, 2016 12:07:57 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẮN SƠN SƠN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-tuyen-du-ng-cong-ty-co-pha-n-sa-n-son-son.html Tue, Apr 19, 2016 12:05:20 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng tuyển dụng ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thep-song-hong-tuyen-dung.html Sun, Feb 21, 2016 14:25:56 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần Thành Long tuyển dụng ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thanh-long-tuyen-dung.html Sun, Feb 21, 2016 14:01:52 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển dụng công ty lilama 18]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-lilama-18.html Tue, Jan 19, 2016 09:34:05 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-xi-mang-bac-giang-tuyen-dung.html Mon, Sep 07, 2015 16:44:47 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần PMJ tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pmj-tuyen-dung.html Tue, Aug 25, 2015 16:50:46 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần VIGLACERA Thăng Long tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-viglacera-thang-long-tuyen-dung.html Thu, Jun 25, 2015 09:43:06 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH Cơ khí An Việt tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-co-khi-an-viet-tuyen-dung.html Tue, May 12, 2015 11:19:17 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-nang-luong-hoa-phat-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Apr 22, 2015 08:44:01 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần thép Hòa Phát tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thep-hoa-phat-tuyen-dung-lao-dong.html Sat, Aug 23, 2014 10:23:37 GMT+7 <![CDATA[Công ty CP Nhôm Sông Hồng tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-cp-nhom-song-hong-tuyen-dung.html Tue, Mar 20, 2012 09:12:54 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH Sứ Tây Sơn tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-su-tay-son-tuyen-dung.html Thu, Jun 09, 2011 17:24:36 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-hoa-chat-phuc-lam-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Mar 23, 2011 15:06:46 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên (VINAXUKI) tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-o-to-xuan-kien-vinaxuki-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Mar 23, 2011 14:50:06 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-phan-lan-nung-chay-van-dien-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Mar 23, 2011 14:28:55 GMT+7 <![CDATA[Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-cp-hoa-dau-va-nhien-lieu-sinh-hoc-dau-khi-tuyen-dung.html Mon, Dec 06, 2010 16:04:25 GMT+7