<![CDATA[Tin tức & sự kiện]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:46:36 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/tin-tuc-su-kien.html <![CDATA[CÔNG BỐ ĐIỂM, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-bo-diem-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2019.html Fri, Aug 09, 2019 10:16:43 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐẾN TRƯỜNG LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/huong-dan-thi-sinh-den-truong-lam-thu-tuc-nhap-hoc.html Fri, Aug 09, 2019 10:41:22 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dat-chuan-chat-luong-giao-duc.html Tue, Jul 24, 2018 11:14:23 GMT+7 <![CDATA[CHÀNG CỰU SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC H’MÔNG - TRÁNG SEO CHÉ “BÉN DUYÊN” NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chang-cuu-sinh-vien-nguoi-dan-toc-h-mong-trang-seo-che-ben-duyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Oct 04, 2019 17:08:08 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG VỚI CHỦ ĐỀ “HỘI NHẬP KINH TẾ THỜI ĐẠI 4.0”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hoi-thi-rung-chuong-vang-voi-chu-de-hoi-nhap-kinh-te-thoi-dai-4-0.html Sat, Sep 28, 2019 15:12:06 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-tan-sinh-vien-nam-2019.html Mon, Sep 23, 2019 17:37:39 GMT+7 <![CDATA[GƯƠNG SÁNG CỰU SINH VIÊN NGUYỄN ĐỨC DUY - ĐAM MÊ KHỞI NGHIỆP KHI CÒN ĐANG NGỒI TRÊN GHẾ GIẢNG ĐƯỜNG ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/guong-sang-cuu-sinh-vien-nguyen-duc-duy-dam-me-khoi-nghiep-khi-con-dang-ngoi-tren-ghe-giang-duong.html Fri, Sep 20, 2019 15:34:21 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ KỸ THUẬT HÓA HỌC – KHÓA I]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-khai-mac-le-bao-ve-luan-van-tot-nghiep-thac-sy-ky-thuat-hoa-hoc-khoa-i.html Fri, Aug 30, 2019 17:14:28 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC HỘI THẢO “XÂY DỰNG DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGHỀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hoi-thao-xay-dung-danh-muc-thiet-bi-dao-tao-toi-thieu-trinh-do-cao-dang-trung-cap-nghe-san-xuat-phan-bon.html Wed, Aug 28, 2019 16:35:49 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆT TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiet-tri-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2019-2020.html Fri, Aug 23, 2019 15:49:30 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO NHÀ Ở KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-nha-o-ky-tuc-xa-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-1.html Fri, Aug 16, 2019 15:56:56 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-chao-don-tan-sinh-vien-nhap-hoc-dot-1-nam-2019.html Mon, Aug 12, 2019 15:48:17 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015 VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-khoa-tuyen-sinh-nam-2015-va-lien-thong-dai-hoc-van-bang-2-khoa-tuyen-sinh-nam-2017.html Mon, Aug 12, 2019 08:34:18 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ XUNG ĐỢT 1 NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-xet-tuyen-bo-xung-dot-1-nam-2019.html Fri, Aug 09, 2019 16:54:43 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 -2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-le-trao-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019.html Fri, Aug 09, 2019 08:23:44 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀ CON LIỆT SỸ NHÂN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2019)]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-gap-mat-can-bo-vien-chuc-la-con-liet-sy-nhan-ky-niem-72-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7-1947-27-7-2019-1.html Fri, Jul 26, 2019 16:25:24 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-va-tang-qua-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-tinh-phu-tho.html Thu, Jul 25, 2019 15:01:10 GMT+7 <![CDATA[HÀ THỊ LÝ – CỰU SINH VIÊN NỮ ĐAM MÊ VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ha-thi-ly-cuu-sinh-vien-nu-dam-me-voi-nganh-cong-nghe-thong-tin.html Thu, Jul 25, 2019 10:09:36 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN TỐNG ĐỨC CHIẾN, KHOA KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ – TẤM GƯƠNG HIẾN MÁU TIÊU BIỂU CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-tong-duc-chien-khoa-kinh-te-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tam-guong-hien-mau-tieu-bieu-cua-tinh-phu-tho-nam-2019.html Mon, Jul 22, 2019 10:50:14 GMT+7 <![CDATA[VŨ LƯU PHONG - GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ , TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/vu-luu-phong-guong-sang-sinh-vien-khoa-ngoai-ngu-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Jul 22, 2019 10:41:50 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAMTHĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-cong-ty-co-phan-dao-tao-huan-luyen-nghiep-vu-hang-khong-viet-namtham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Sun, Jul 21, 2019 07:11:22 GMT+7 <![CDATA[CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2019.html Tue, Jul 16, 2019 11:26:33 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KHÓA HỌC 2015-2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-khoa-hoc-2015-2019.html Thu, Jul 11, 2019 16:43:05 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-mot-chang-duong-xay-dung-va-phat-trien.html Fri, Jun 21, 2019 16:23:24 GMT+7 <![CDATA[KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC BÁO CÁO THỰC TẾ CHUYÊN MÔN “BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH MAY MẶC VÀ NGÀNH LOGISTICS”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ngoai-ngu-to-chuc-bao-cao-thuc-te-chuyen-mon-buoc-dau-tim-hieu-ve-thu-tuc-xuat-nhap-khau-nganh-may-mac-va-nganh-logistics.html Fri, Jun 21, 2019 08:53:05 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-sinh-vien-nam-2019.html Wed, Jun 19, 2019 17:33:31 GMT+7 <![CDATA[CẢM NHẬN VỀ MÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THÂN YÊU!]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cam-nhan-ve-mai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-than-yeu.html Wed, Jun 19, 2019 15:10:54 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-lanh-dao-truong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-dai-hoc-thai-nguyen-toi-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Jun 18, 2019 17:37:44 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ – NƠI CHẮP CÁNH CHO NHỮNG ƯỚC MƠ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-noi-chap-canh-cho-nhung-uoc-mo.html Mon, Jun 10, 2019 16:53:53 GMT+7 <![CDATA[NGUYỄN THỊ TRANG - GƯƠNG SÁNG NỮ SINH TIÊU BIỂU CỦA KHOA ĐIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nguyen-thi-trang-guong-sang-nu-sinh-tieu-bieu-cua-khoa-dien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Jun 05, 2019 15:32:53 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-truong-dai-hoc-dongshin-den-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, May 30, 2019 16:13:54 GMT+7 <![CDATA[TÔI ĐÃ TRƯỞNG THÀNH TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THÂN YÊU]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/toi-da-truong-thanh-tu-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-than-yeu.html Mon, May 27, 2019 15:14:08 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH – NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC COI THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hoi-nghi-huong-dan-quy-trinh-nghiep-vu-cong-tac-coi-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019.html Mon, May 27, 2019 12:03:54 GMT+7 <![CDATA[KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-giang-cac-lop-tieng-anh-giao-tiep-co-ban-cho-can-bo-cong-nhan-cong-ty-co-phan-hoa-chat-viet-tri.html Thu, May 23, 2019 17:37:09 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-dao-tao.html Thu, May 23, 2019 08:20:17 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY MOROOKA CO., LTD VÀ LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN ADVANCE HOLDING ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-cong-ty-morooka-co-ltd-va-lanh-dao-tap-doan-advance-holding-den-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, May 20, 2019 17:09:28 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC SEMINAR BÁO CÁO KHOA HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-seminar-bao-cao-khoa-hoc.html Mon, May 20, 2019 16:54:46 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lam-viec-voi-so-giao-duc-dao-tao-tinh-yen-bai-ve-viec-to-chuc-ky-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019.html Mon, May 20, 2019 09:15:12 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-dung-tu-van-huong-nghiep-va-gioi-thieu-viec-lam-cho-sinh-vien-nam-2019.html Mon, May 20, 2019 09:13:49 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ HỌC VIỆN SAKURA TOKYO ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-hoc-vien-sakura-tokyo-den-tham-va-lam-viec-voi-lanh-dao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, May 20, 2019 09:12:32 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT VÀ GIAO LƯU GIỮA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ VỚI SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỈ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2019)]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-va-giao-luu-giua-hoi-cuu-chien-binh-tinh-phu-tho-voi-sinh-vien-nha-truong-nhan-ki-niem-44-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4-1975-30-4-2019.html Mon, Apr 22, 2019 09:26:25 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC KHÓA II, NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-le-khai-giang-lop-cao-hoc-khoa-ii-nganh-ky-thuat-hoa-hoc.html Fri, Apr 19, 2019 20:13:47 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-ly-luan-chinh-tri-seminar-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.html Mon, Apr 01, 2019 16:48:36 GMT+7 <![CDATA[KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-khoa-hoc-co-ban-seminar-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.html Mon, Apr 01, 2019 16:46:38 GMT+7 <![CDATA[BÙI VĂN NGỌC – “TRƯỞNG PHÒNG TRẺ TÀI NĂNG”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bui-van-ngoc-truong-phong-tre-tai-nang.html Mon, Apr 01, 2019 16:43:21 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM “MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-trai-nghiem-mot-ngay-la-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Sun, Mar 31, 2019 14:13:05 GMT+7 <![CDATA[KHOA ĐIỆN TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/khoa-dien-to-chuc-seminar-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Wed, Mar 27, 2019 07:06:32 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-seminar-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-1.html Wed, Mar 27, 2019 07:05:22 GMT+7 <![CDATA[GƯƠNG SÁNG CỰU SINH VIÊN: ĐƯỜNG VŨ HẢI – PHÓ PHÒNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/guong-sang-cuu-sinh-vien-duong-vu-hai-pho-phong-trung-tam-giam-sat-va-kiem-dinh-chat-luong-cong-trinh.html Tue, Mar 26, 2019 08:18:27 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT VÀ GIAO LƯU VỚI HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ - BỘ CÔNG THƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-va-giao-luu-voi-hoc-vien-lop-boi-duong-lanh-dao-quan-ly-cap-vu-bo-cong-thuong.html Wed, Mar 20, 2019 20:54:45 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-tap-huan-boi-duong-kien-thuc-ve-thuong-mai-dien-tu.html Mon, Mar 18, 2019 08:00:51 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-seminar-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Wed, Mar 13, 2019 09:08:12 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔ CHỨC SEMINAR XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN CDIO]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-thong-tin-to-chuc-seminar-xay-dung-mo-hinh-dao-tao-tiep-can-cdio.html Mon, Mar 11, 2019 07:36:50 GMT+7 <![CDATA[Thời khóa biểu giai đoạn 1 học kỳ IV Đại học liên thông khóa 2017. Thời khóa biểu bổ sung giai đoạn 1 học kỳ IV đại học liên thông khóa 2017.]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thoi-khoa-bieu-giai-doan-1-hoc-ky-iv-dai-hoc-lien-thong-khoa-2017-thoi-khoa-bieu-bo-sung-giai-doan-1-hoc-ky-iv-dai-hoc-lien-thong-khoa-2017.html Fri, Mar 08, 2019 11:03:17 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/doan-can-bo-cong-doan-cong-thuong-viet-nam-ve-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Mar 07, 2019 07:49:33 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-hoi-thi-cam-hoa-nghe-thuat-chao-mung-ngay-quoc-te-phu-nu.html Tue, Mar 05, 2019 07:50:38 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-thong-tin-to-chuc-cuoc-thi-sang-tao-sinh-vien.html Tue, Mar 05, 2019 07:49:45 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM GIA NGÀY HỘI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NĂM 2019 TẠI TRƯỜNG THPT PHƯƠNG XÁ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-gia-ngay-hoi-dinh-huong-nghe-nghiep-nam-2019-tai-truong-thpt-phuong-xa.html Mon, Feb 25, 2019 15:53:17 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-lop-dao-tao-khoi-nghiep-tao-tac-dong-xa-hoi-cho-sinh-vien.html Mon, Feb 25, 2019 07:56:20 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-tap-doan-hoa-chat-viet-nam-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Feb 21, 2019 09:41:27 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giang-vien-truong-cao-dang-cong-nghiep-hue-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Feb 18, 2019 07:30:18 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-can-bo-giang-vien-va-cac-hoat-dong-the-thao-mung-xuan-ky-hoi-2019.html Wed, Feb 13, 2019 14:05:10 GMT+7 <![CDATA[THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tham-va-tang-qua-tet-me-viet-nam-anh-hung.html Tue, Jan 29, 2019 21:31:19 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2019.html Mon, Jan 28, 2019 14:33:21 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH “TẾT YÊU THƯƠNG” CỦA ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-tet-yeu-thuong-cua-doan-thanh-nien-hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Jan 25, 2019 23:20:50 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT TẶNG QUÀ TẾT CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-tang-qua-tet-cho-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-nam-2019.html Wed, Jan 23, 2019 16:18:02 GMT+7 <![CDATA[THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG CAO QUỐC HƯNG VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thu-truong-bo-cong-thuong-cao-quoc-hung-ve-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Jan 22, 2019 16:59:15 GMT+7 <![CDATA[PHẠM THU HÀ - SINH VIÊN TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/pham-thu-ha-sinh-vien-tieu-bieu-cua-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Sat, Jan 19, 2019 22:41:25 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2018-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019.html Sat, Jan 19, 2019 22:24:34 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-cong-doan-nam-2018-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2019.html Fri, Jan 18, 2019 21:01:47 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ CÔNG TY ADVANCE HOLDING GROUP ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-cong-ty-advance-holding-group-den-tham-va-lam-viec-voi-lanh-dao-nha-truong.html Wed, Jan 09, 2019 16:51:24 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV VÀ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-nhan-dip-ky-niem-69-nam-ngay-truyen-thong-hssv-va-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2018.html Tue, Jan 08, 2019 18:02:08 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEONSUNG - HÀN QUỐC SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giang-vien-truong-dai-hoc-yeonsung-han-quoc-sang-tham-va-lam-viec-tai-truong-dhcn-viet-tri-1.html Tue, Jan 08, 2019 17:57:24 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về mức thu học phí năm học 2018-2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2018-2019.html Mon, Dec 10, 2018 13:41:27 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-ve-viec-to-chuc-ky-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019.html Wed, Dec 05, 2018 16:31:26 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hien-mau-tinh-nguyen-nam-2018.html Thu, Nov 29, 2018 13:24:15 GMT+7 <![CDATA[SEMINAR BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seminar-bo-mon-ly-luan-chinh-tri.html Wed, Nov 28, 2018 16:53:49 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-trao-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-cho-sinh-vien-hoc-ky-ii-nam-hoc-2017-2018.html Wed, Nov 28, 2018 07:52:48 GMT+7 <![CDATA[LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Wed, Nov 21, 2018 10:21:35 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-moi-truong-to-chuc-seminar-khoa-hoc.html Thu, Nov 08, 2018 15:22:46 GMT+7 <![CDATA[LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN “COOKING CHALLENGE”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-hoi-thi-nau-an-cooking-challenge-1.html Thu, Nov 01, 2018 15:07:11 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH- KHOA CNTT TỔ CHỨC SEMINAR “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN”]]> http://vui.edu.vn/su-kien/bo-mon-mang-may-tinh-khoa-cntt-to-chuc-seminar-doi-moi-phuong-phap-day-hoc-nham-phat-trien-nang-luc-va-tu-duy-sang-tao-cua-sinh-vien.html Thu, Oct 25, 2018 17:40:44 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NƯỚC NGOÀI CỦA NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-co-quan-xuc-tien-phat-trien-nguon-nhan-luc-nuoc-ngoai-cua-nhat-ban.html Tue, Oct 16, 2018 08:56:23 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN LÀO HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-tan-sinh-vien-lao-hoc-tap-tai-truong.html Fri, Oct 12, 2018 16:06:17 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH- KHOA CNTT TỔ CHỨC SEMINAR “ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-mang-may-tinh-khoa-cntt-to-chuc-seminar-dao-tao-nganh-cntt-trong-thoi-ky-cmcn-4-0.html Mon, Oct 01, 2018 11:22:42 GMT+7 <![CDATA[LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-tong-ket-nam-hoc-2017-2018-va-khai-giang-nam-hoc-moi-2018-2019.html Mon, Oct 01, 2018 08:51:01 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-dai-bieu-vien-ky-thuat-nhiet-doi-toi-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Sep 26, 2018 10:15:08 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEONSUNG - HÀN QUỐC SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giang-vien-truong-dai-hoc-yeonsung-han-quoc-sang-tham-va-lam-viec-tai-truong-dhcn-viet-tri.html Mon, Sep 24, 2018 16:26:15 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-chao-tan-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-nam-2018.html Mon, Sep 24, 2018 08:37:40 GMT+7 <![CDATA[LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-doanh-nghiep.html Fri, Sep 21, 2018 16:02:10 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN SUCCESS VÀ TẬP ĐOÀN ADVANCE NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-cong-ty-co-phan-success-va-tap-doan-advance-nhat-ban.html Thu, Sep 20, 2018 11:26:00 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VINTECH - TẬP ĐOÀN VINGOUP.]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-ky-ket-hop-tac-voi-cong-ty-co-phan-phat-trien-cong-nghe-vintech-tap-doan-vingoup.html Wed, Aug 22, 2018 17:48:48 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2018.html Sat, Aug 11, 2018 22:05:32 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-chao-don-tan-sinh-vien-nhap-hoc-dot-1-nam-2018.html Thu, Aug 09, 2018 14:33:55 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/su-kien/thong-bao-ve-viec-cong-bo-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2018.html Mon, Aug 06, 2018 12:56:49 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÀ TẶNG QUÀ CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-tham-me-viet-nam-anh-hung-va-tang-qua-cho-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong.html Mon, Jul 30, 2018 14:45:45 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CON LIỆT SỸ NHÂN KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2018)]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-can-bo-vien-chuc-con-liet-sy-nhan-ky-niem-71-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7-1947-27-7-2018.html Fri, Jul 27, 2018 15:00:57 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-vien-thanh-nien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy.html Fri, Jul 27, 2018 14:57:41 GMT+7 <![CDATA[TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA CƠN BÃO SỐ 3]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tuoi-tre-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-xung-kich-tinh-nguyen-khac-phuc-hau-qua-cua-con-bao-so-3.html Wed, Jul 25, 2018 16:45:20 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ TUYỂN SINH 2014, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ TUYỂN SINH 2015]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-2/le-be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-khoa-tuyen-sinh-2014-cao-dang-chinh-quy-khoa-tuyen-sinh-2015.html Mon, Jul 23, 2018 07:46:52 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dat-chuan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc.html Fri, Jul 20, 2018 14:41:56 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-muc-diem-nhan-ho-so-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2018.html Tue, Jul 17, 2018 15:58:54 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HÈ 2018 CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tap-huan-he-2018-cho-can-bo-chu-chot-va-can-bo-cong-doan.html Mon, Jul 09, 2018 16:34:06 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TẬP HUẤN QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tap-huan-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2018.html Thu, Jun 21, 2018 15:17:41 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-khoa-hoc-sinh-vien-nam-hoc-2017-2018.html Fri, Jun 15, 2018 14:15:37 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-khoa-cong-nghe-hoa-hoc-1.html Thu, Jun 14, 2018 16:20:25 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH]]> http://vui.edu.vn/su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-cho-sinh-vien-nganh-hoa-hoc-chuyen-nganh-hoa-phan-tich.html Fri, Jun 08, 2018 17:28:44 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SV KHOA ĐIỆN]]> http://vui.edu.vn/su-kien/le-bao-ve-do-an-tot-nghiep-sv-khoa-dien.html Fri, Jun 08, 2018 16:15:51 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT TRAO HỌC BỔNG KHUYỄN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017- 2018 VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO SINH VIÊN ĐẠT GIẢI OLYMPIC HOÁ HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X – NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/su-kien/gap-mat-trao-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2017-2018-va-trao-giai-thuong-cho-sinh-vien-dat-giai-olympic-hoa-hoc-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-x-nam-2018.html Thu, Jun 07, 2018 08:16:53 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/su-kien/khai-mac-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-sinh-vien-khoa-cong-nghe-moi-truong-nam-2018.html Thu, Jun 07, 2018 08:03:11 GMT+7 <![CDATA[Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Phú Thọ năm 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-phu-tho-nam-2018.html Tue, Jun 05, 2018 09:50:27 GMT+7 <![CDATA[Xét tặng Giải thưởng “Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018]]> http://vui.edu.vn/kh-cn/xet-tang-giai-thuong-khoa-hoc-cong-nghe-danh-cho-giang-vien-tre-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-nam-2018.html Mon, May 21, 2018 14:13:09 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI CUỘC THI THIẾT KẾ MOBILE ROBOT]]> http://vui.edu.vn/su-kien/sinh-vien-khoa-dien-voi-cuoc-thi-thiet-ke-mobile-robot-2.html Wed, May 16, 2018 13:57:04 GMT+7 <![CDATA[THƯ CẢM ƠN]]> http://vui.edu.vn/tuyen-dung/thu-cam-on.html Wed, May 16, 2018 09:06:37 GMT+7 <![CDATA[Đoàn cán bộ giảng viên của khoa Kỹ thuật Phân tích đã đi thực tế]]> http://vui.edu.vn/hop-tac/doan-can-bo-giang-vien-cua-khoa-ky-thuat-phan-tich-da-di-thuc-te.html Mon, May 14, 2018 11:31:12 GMT+7 <![CDATA[NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN 2018]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ngay-hoi-tuyen-dung-tu-van-huong-nghiep-va-gioi-thieu-viec-lam-cho-sinh-vien-2018-1.html Fri, May 11, 2018 17:03:47 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC “ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-tu-van-huong-nghiep-viec-lam-cho-sinh-vien-nganh-ke-toan-va-quan-tri-kinh-doanh.html Mon, May 07, 2018 17:29:40 GMT+7 <![CDATA[Ngày hội tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên 2018]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ngay-hoi-tuyen-dung-tu-van-huong-nghiep-va-gioi-thieu-viec-lam-cho-sinh-vien-2018.html Mon, May 07, 2018 17:03:49 GMT+7 <![CDATA[HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hiep-hoi-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-viet-nam-den-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Apr 24, 2018 14:16:26 GMT+7 <![CDATA[ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/danh-gia-nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-cong-nghe-cap-quoc-gia-do-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-la-don-vi-chu-tri.html Thu, Apr 19, 2018 17:31:40 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐẠT 3 GIẢI NHÌ HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN X]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dat-3-giai-nhi-hoi-thi-olympic-hoa-hoc-toan-quoc-lan-x.html Wed, Apr 18, 2018 09:02:44 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIẾT TRÌ LÀM VIỆC VỚI CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SĨ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lam-viec-voi-cac-giao-su-tien-si-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam.html Mon, Apr 16, 2018 10:09:59 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ “MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-trai-nghiem-thuc-te-mot-ngay-la-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Apr 09, 2018 10:15:03 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN ADVANCE NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-giam-doc-dieu-hanh-tap-doan-advance-nhat-ban.html Fri, Apr 06, 2018 11:07:52 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT THÂN MẬT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ LÊ TRỌNG HÙNG VÀ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN QUANG VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-than-mat-chia-tay-dong-chi-le-trong-hung-va-dong-chi-nguyen-van-quang-ve-nghi-huu-theo-che-do.html Mon, Apr 02, 2018 11:38:00 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH 2015,2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-lien-thong-dai-hoc-he-chinh-quy-khoa-tuyen-sinh-2015-2016.html Mon, Mar 26, 2018 08:23:20 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2018.html Thu, Mar 22, 2018 10:14:38 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CHO NỮ SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-sinh-hoat-chuyen-de-suc-khoe-sinh-san-cho-nu-sinh-vien.html Wed, Mar 21, 2018 08:28:37 GMT+7 <![CDATA[BẾ MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/be-mac-dot-khao-sat-chinh-thuc-phuc-vu-danh-gia-ngoai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Mar 14, 2018 07:01:34 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-dot-khao-sat-chinh-thuc-phuc-vu-danh-gia-ngoai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Mar 09, 2018 14:26:26 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-can-bo-chu-chot-dau-xuan-mau-tuat-2018.html Tue, Feb 27, 2018 08:20:04 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dang-nam-2017-trien-khai-nhiem-vu-nam-2018.html Wed, Feb 07, 2018 13:27:39 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN 2017 VÀ CHÀO MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-tiec-tat-nien-2017-va-chao-mung-xuan-mau-tuat-2018.html Mon, Feb 05, 2018 13:29:03 GMT+7 <![CDATA[KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khao-sat-so-bo-phuc-vu-cong-tac-danh-gia-ngoai-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Sat, Feb 03, 2018 11:19:21 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT TẶNG QUÀ TẾT CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ SINH VIÊN CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ XA TRƯỜNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-tang-qua-tet-cho-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-va-sinh-vien-co-ho-khau-thuong-tru-xa-truong-nhan-dip-tet-nguyen-dan-mau-tuat-2018.html Fri, Feb 02, 2018 14:00:16 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT NHÂN DỊP KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV VÀ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-nhan-dip-ky-niem-68-nam-ngay-truyen-thong-hssv-va-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2017.html Fri, Jan 19, 2018 15:36:45 GMT+7 <![CDATA[CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN- HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cac-hoat-dong-trong-chuong-trinh-tinh-nguyen-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-1.html Wed, Jan 03, 2018 11:01:22 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI GIÁM ĐỐC CÔNG TY ALLOWTEX- NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-giam-doc-cong-ty-allowtex-nhat-ban.html Tue, Dec 26, 2017 16:32:19 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN FORVAL – NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-can-bo-lanh-dao-tap-doan-forval-nhat-ban.html Mon, Dec 25, 2017 07:23:43 GMT+7 <![CDATA[ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ, LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2017-2020]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dai-bieu-hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-viii-nhiem-ky-2017-2020.html Mon, Dec 11, 2017 07:23:16 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ KỸ NĂNG MỀM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-toa-dam-ve-ky-nang-mem-va-dinh-huong-nghe-nghiep-cua-sinh-vien.html Mon, Dec 04, 2017 09:06:14 GMT+7 <![CDATA[LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 VÀ SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ NĂM HỌC 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/su-kien/le-trao-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-ii-nam-hoc-2016-2017-va-sinh-vien-ngheo-vuot-kho-nam-hoc-2017-2018.html Fri, Nov 24, 2017 15:44:14 GMT+7 <![CDATA[CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/can-bo-giang-vien-va-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-hien-mau-tinh-nguyen.html Thu, Nov 23, 2017 14:41:18 GMT+7 <![CDATA[HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KAZAN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hieu-truong-nha-truong-don-tiep-va-lam-viec-voi-hieu-truong-truong-dai-hoc-cong-nghe-quoc-gia-kazan.html Thu, Nov 23, 2017 13:44:46 GMT+7 <![CDATA[LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-ky-niem-35-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Tue, Nov 21, 2017 16:55:37 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC “GIẢI BÓNG ĐÁ 3 CHÂN – SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH, NĂM 2017”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-giai-bong-da-3-chan-sinh-vien-khoa-ky-thuat-phan-tich-nam-2017.html Fri, Nov 03, 2017 14:31:52 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-van-bang-2-khoa-tuyen-sinh-nam-2015.html Mon, Oct 30, 2017 07:15:32 GMT+7 <![CDATA[TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐỒNG HÀNH VỚI PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tuoi-tre-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dong-hanh-voi-phong-trao-sinh-vien-5-tot.html Wed, Oct 25, 2017 14:12:00 GMT+7 <![CDATA[CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM DỰ HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 (SPMS2017)]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/can-bo-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-du-hoi-nghi-vat-ly-chat-ran-va-khoa-hoc-vat-lieu-toan-quoc-lan-thu-10-spms2017.html Mon, Oct 23, 2017 10:13:09 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CAEN- CỘNG HÒA PHÁP]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-hieu-truong-truong-dai-hoc-xay-dung-caen-cong-hoa-phap.html Tue, Oct 10, 2017 11:32:48 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tainghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Fri, Oct 06, 2017 11:16:42 GMT+7 <![CDATA[TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tap-huan-kien-thuc-an-toan-giao-thong-va-ky-nang-lai-xe-an-toan.html Mon, Sep 18, 2017 11:51:34 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT THÂN MẬT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ HÀ NGỌC CHÍNH VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-than-mat-chia-tay-dong-chi-ha-ngoc-chinh-ve-nghi-huu-theo-che-do.html Wed, Sep 13, 2017 09:31:57 GMT+7 <![CDATA[CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẦU NĂM HỌC “HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN’’ CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KHÓA TUYỂN SINH 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-da-ngoai-dau-nam-hoc-huong-ve-coi-nguon-cua-sinh-vien-khoa-ky-thuat-phan-tich-khoa-tuyen-sinh-2017.html Thu, Aug 31, 2017 17:54:07 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 2 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-bo-sung-dot-2-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017.html Fri, Aug 25, 2017 08:48:21 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tap-huan-boi-duong-kien-thuc-ve-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.html Mon, Aug 21, 2017 11:10:27 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-chao-don-tan-sinh-vien-nhap-hoc-dot-1-nam-2017.html Thu, Aug 03, 2017 19:44:47 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ CHỈ TIÊU VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-chi-tieu-va-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017.html Mon, Jul 31, 2017 11:26:19 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ ĐIỂM, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-diem-danh-sach-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Mon, Jul 31, 2017 11:23:44 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO NHÀ Ở KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-nha-o-ky-tuc-xa-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Jul 28, 2017 17:20:28 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-nam-hoc-2016-2017-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2017-2018.html Fri, Jul 28, 2017 16:18:47 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM DỰ HỘI THẢO ‘ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-du-hoi-thao-dao-tao-nguon-nhan-luc-phuc-vu-nganh-cong-nghiep-hoa-chat-viet-nam-phat-trien-ben-vung.html Fri, Jul 28, 2017 16:12:50 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CON LIỆT SỸ NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2017)]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-can-bo-vien-chuc-con-liet-sy-nhan-ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7-1947-27-7-2017.html Tue, Jul 25, 2017 17:16:08 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THĂM TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-va-me-viet-nam-anh-hung.html Tue, Jul 25, 2017 17:14:29 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT, GIAO LƯU VỚI ĐOÀN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC 29]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-giao-luu-voi-doan-can-bo-lanh-dao-va-can-bo-chu-chot-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-co-khi-chinh-xac-29.html Fri, Jul 21, 2017 17:10:58 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CAM KẾT ĐẢM BẢO VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cam-ket-dam-bao-viec-lam-cho-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep.html Wed, Jul 12, 2017 09:42:13 GMT+7 <![CDATA[KHAI TRƯƠNG CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-truong-cau-lac-bo-the-thao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Jul 11, 2017 18:13:57 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH 2013, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN SINH 2014]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-khoa-tuyen-sinh-2013-cao-dang-chinh-quy-khoa-tuyen-sinh-2014.html Tue, Jul 11, 2017 17:56:27 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC “HÓA VÔ CƠ - PHÂN BÓN - ĐẤT HIẾM” LẦN THỨ VII]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-du-hoi-nghi-khoa-hoc-toan-quoc-hoa-vo-co-phan-bon-dat-hiem-lan-thu-vii.html Mon, Jul 03, 2017 08:42:17 GMT+7 <![CDATA[CHUYÊN GIA GIÁO DỤC SINGAPORE ÔNG RENGANATHAN MARIAPPAN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-gia-giao-duc-singapore-ong-renganathan-mariappan-den-tham-va-lam-viec-voi-nha-truong.html Mon, Jun 12, 2017 09:11:10 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TẬP HUẤN QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tap-huan-quy-che-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2017.html Mon, Jun 12, 2017 08:40:55 GMT+7 <![CDATA[LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-trao-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2016-2017.html Fri, Jun 09, 2017 18:44:01 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT VÀ CHIA TAY NGƯT. TS. QUẢN ĐÌNH KHOA NGUYÊN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-va-chia-tay-ngut-ts-quan-dinh-khoa-nguyen-bi-thu-dang-uy-nguyen-hieu-truong-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Jun 09, 2017 17:26:08 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT THÂN MẬT VÀ CHIA TAY CÁC CÁN BỘ VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-than-mat-va-chia-tay-cac-can-bo-ve-nghi-huu-theo-che-do.html Fri, Jun 02, 2017 16:09:45 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY SIEMENS TẠI VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-cong-ty-siemens-tai-viet-nam-1.html Thu, Jun 01, 2017 10:41:02 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA ĐIỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-bao-ve-do-an-tot-nghiep-sinh-vien-khoa-dien-1.html Tue, May 30, 2017 17:42:25 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-khoa-cong-nghe-moi-truong.html Tue, May 30, 2017 16:48:29 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VV TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-vv-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-ky-thuat-hoa-hoc.html Tue, May 30, 2017 10:16:02 GMT+7 <![CDATA[TỔ CHỨC BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NIÊN KHÓA 2013 - 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/to-chuc-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dai-hoc-nganh-ke-toan-va-nganh-quan-tri-kinh-doanh-nien-khoa-2013-2017.html Mon, May 29, 2017 12:11:44 GMT+7 <![CDATA[ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LẦN THỨ XXXIV, NHIỆM KỲ 2017 – 2019]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-xxxiv-nhiem-ky-2017-2019.html Sun, May 28, 2017 00:08:54 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-khoa-cong-nghe-thong-tin-1.html Sat, May 27, 2017 23:48:02 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CỞ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẾ CHUYÊN MÔN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-co-so-khoa-ngoai-ngu-to-chuc-bao-cao-ket-qua-thuc-te-chuyen-mon.html Sat, May 27, 2017 15:38:22 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-khoa-cong-nghe-hoa-hoc.html Thu, May 25, 2017 08:41:24 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-khoa-ky-thuat-phan-tich.html Tue, May 23, 2017 17:47:27 GMT+7 <![CDATA[ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-xxxii-nhiem-ky-2017-2022.html Fri, May 19, 2017 18:54:59 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẾ CHUYÊN MÔN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ba-o-ca-o-ke-t-qua-thu-c-te-chuyen-mon-bo-mon-ly-lua-n-chi-nh-tri.html Fri, May 19, 2017 15:08:08 GMT+7 <![CDATA[QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/quyet-dinh-ve-viec-cho-phep-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dao-tao-chuyen-nganh-ky-thuat-hoa-hoc-trinh-do-thac-si.html Thu, May 18, 2017 17:53:23 GMT+7 <![CDATA[CỰU BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ VỚI GIẢI THƯỞNG “NGƯỜI THỢ TRẺ GIỎI” TOÀN QUỐC NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cuu-bi-thu-chi-doan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-voi-giai-thuong-nguoi-tho-tre-gioi-toan-quoc-nam-2017.html Wed, May 17, 2017 09:24:52 GMT+7 <![CDATA[LỄ TRAO GIẢI HỘI THI “BÀN TAY VÀNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH” NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-trao-giai-hoi-thi-ban-tay-vang-ky-nang-phan-tich-nam-2017.html Tue, May 16, 2017 16:11:21 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NHỮNG SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2016 - 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-xet-cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-va-ho-tro-kinh-phi-cho-nhung-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-nam-hoc-2016-2017.html Tue, May 16, 2017 15:39:49 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐI THỰC TẾ TẠI HÀ NỘI ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-di-thuc-te-tai-ha-noi.html Thu, May 11, 2017 16:37:53 GMT+7 <![CDATA[HỘI THI “BÀN TAY VÀNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH NĂM 2017”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thi-ban-tay-vang-ky-nang-phan-tich-nam-2017.html Sun, May 07, 2017 23:26:37 GMT+7 <![CDATA[CHUNG KẾT VÀ BẾ MẠC “GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH - NĂM 2017”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chung-ket-va-be-mac-giai-bong-da-sinh-vien-khoa-ky-thuat-phan-tich-nam-2017.html Thu, May 04, 2017 16:31:28 GMT+7 <![CDATA[TẬP HUẤN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tap-huan-cong-tac-co-van-hoc-tap-va-giao-vien-chu-nhiem-nam-2017.html Mon, Apr 24, 2017 09:24:38 GMT+7 <![CDATA[TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY MINAMI FUJI – NHẬT BẢN THUYẾT TRÌNH VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tong-giam-doc-cong-ty-minami-fuji-nhat-ban-thuyet-trinh-ve-viec-nang-cao-chat-luong-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Apr 21, 2017 16:36:56 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY MINAMI FUJI – NHẬT BẢN TỔ CHỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-ty-minami-fuji-nhat-ban-to-chuc-phong-van-tuyen-dung-sinh-vien-truong-dh-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Apr 19, 2017 11:03:21 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-doan-cong-tac-ngan-hang-phat-trien-chau-a-adb.html Wed, Apr 19, 2017 10:03:50 GMT+7 <![CDATA[NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ngay-hoi-viec-lam-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2017.html Thu, Apr 06, 2017 11:27:19 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY SIEMENS TẠI VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-cong-ty-siemens-tai-viet-nam.html Wed, Apr 05, 2017 12:05:04 GMT+7 <![CDATA[HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN VÀ SAU ĐẠI HỌC THUỘC LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÓA HỌC PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-dao-tao-ky-su-cu-nhan-va-sau-dai-hoc-thuoc-linh-vuc-ky-thuat-hoa-hoc-phuc-vu-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te.html Sun, Apr 02, 2017 23:09:05 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-dung-nam-2017.html Thu, Mar 30, 2017 09:28:44 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-i-nam-hoc-2016-2017.html Sat, Mar 25, 2017 17:12:50 GMT+7 <![CDATA[LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2017 - 2109]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-nhiem-ky-2017-2109.html Wed, Mar 22, 2017 07:49:43 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI GIÁM ĐỐC CÔNG TY MINAMI FUJI – NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-giam-doc-cong-ty-minami-fuji-nhat-ban.html Fri, Mar 17, 2017 00:32:17 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI, THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI ĐẾN THĂM VÀ GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giao-vien-va-hoc-sinh-truong-thpt-nguyen-trai-thi-xa-nghia-lo-yen-bai-den-tham-va-giao-luu-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Mar 16, 2017 13:59:55 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐỢN VỊ TÀI TRỢ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-don-vi-tai-tro-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-hoc-sinh-trung-hoc-nam-hoc-2016-2017.html Mon, Mar 13, 2017 09:31:01 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ - HƯNG YÊN ĐẾN THĂM VÀ GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giao-vien-va-hoc-sinh-truong-thpt-nam-phu-cu-hung-yen-den-tham-va-giao-luu-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Mar 10, 2017 14:20:03 GMT+7 <![CDATA[ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY PHÚ THỌ HOÀNG DÂN MẠC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-phu-tho-hoang-dan-mac-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Mar 02, 2017 17:11:04 GMT+7 <![CDATA[GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-luu-bong-chuyen-mung-dang-mung-xuan.html Thu, Feb 23, 2017 09:09:40 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2017-1.html Mon, Feb 20, 2017 15:51:57 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT THÂN MẬT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ LÊ DIÊN THÂN VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-than-mat-chia-tay-dong-chi-le-dien-than-ve-nghi-huu-theo-che-do.html Mon, Feb 20, 2017 07:23:48 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆN MAX PLANCK - ĐỨC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-vien-max-planck-duc.html Tue, Feb 14, 2017 07:46:53 GMT+7 <![CDATA[HIỆU TRƯỞNG GẶP MẶT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hieu-truong-gap-mat-can-bo-giang-vien-dau-xuan-dinh-dau-2017.html Tue, Feb 07, 2017 17:21:39 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-nam-2016.html Sun, Jan 22, 2017 00:06:03 GMT+7 <![CDATA[HỖ TRỢ SINH VIÊN VỀ QUÊ ĂN TẾT ĐINH DẬU 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ho-tro-sinh-vien-ve-que-an-tet-dinh-dau-2017.html Thu, Jan 19, 2017 15:47:28 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2016, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2016-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2017.html Thu, Jan 19, 2017 08:24:01 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-tien-si-dot-1-nam-2017.html Tue, Jan 17, 2017 07:49:01 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2016.html Mon, Jan 09, 2017 11:36:43 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-nganh-cong-thuong-giai-doan-2011-2015.html Wed, Dec 28, 2016 07:50:29 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC HỘI THI THIẾT KẾ VÀ GIẢNG DẠY BẰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-hoi-thi-thiet-ke-va-giang-day-bang-giao-an-dien-tu-cap-truong-nam-2016.html Mon, Dec 19, 2016 10:11:10 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU, ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHCN NĂM 2018 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐẾN NĂM 2020]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-nghien-cuu-dang-ky-de-xuat-nhiem-vu-nghien-cuu-khcn-nam-2018-thuoc-de-an-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-trong-linh-vuc-cong-nghiep-che-bien-den-nam-2020.html Tue, Dec 13, 2016 07:45:52 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TỔ CHỨC GẶP MẶT, CHIA TAY PHÓ HIỆU TRƯỞNG – NGUYỄN GIA KHOÁI VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-to-chuc-gap-mat-chia-tay-pho-hieu-truong-nguyen-gia-khoai-ve-nghi-huu-theo-che-do.html Fri, Dec 09, 2016 18:00:56 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY TNHH PANGRIM NEOTEX TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-ty-tnhh-pangrim-neotex-tuyen-dung.html Mon, Nov 28, 2016 10:44:14 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI CUỘC THI THIẾT KẾ MOBILE ROBOT]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-khoa-dien-voi-cuoc-thi-thiet-ke-mobile-robot-1.html Tue, Nov 22, 2016 07:43:54 GMT+7 <![CDATA[LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-ky-niem-60-nam-truyen-thong-dao-tao-nha-truong-va-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Wed, Nov 16, 2016 16:01:34 GMT+7 <![CDATA[HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/su-kien/hoi-dien-nghe-thuat-quan-chung-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2016.html Thu, Oct 27, 2016 18:05:00 GMT+7 <![CDATA[GẶP GỠ GIAO LƯU NỮ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10]]> http://vui.edu.vn/su-kien/gap-go-giao-luu-nu-can-bo-vien-chuc-chao-mung-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10.html Wed, Oct 19, 2016 08:26:29 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-khoa-hoc-chao-mung-ky-niem-60-nam-truyen-thong-dao-tao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Oct 17, 2016 08:27:52 GMT+7 <![CDATA[LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-hieu-truong-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Sat, Oct 15, 2016 00:23:58 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TỔNG KẾT TRAO GIẢI BÓNG ĐÁ NAM – NỮ SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-moi-truong-tong-ket-trao-giai-bong-da-nam-nu-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017.html Wed, Oct 12, 2016 10:38:16 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 03 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-so-03-hoi-nghi-khoa-hoc-chao-mung-ky-niem-60-nam-truyen-thong-dao-tao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Oct 11, 2016 14:02:51 GMT+7 <![CDATA[LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN “COOKING CHALLENGE”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-hoi-thi-nau-an-cooking-challenge.html Fri, Oct 07, 2016 15:06:55 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HỮU CƠ HÓA DẦU VÀ MÁY THIẾT BỊ HÓA CHẤT ĐI KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III - HẢI PHÒNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-chuyen-nganh-cong-nghe-huu-co-hoa-dau-va-may-thiet-bi-hoa-chat-di-kien-tap-tai-cong-ty-xang-dau-khu-vuc-iii-hai-phong.html Fri, Oct 07, 2016 15:00:46 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-hoi-giang-cap-khoa-nam-2016.html Thu, Sep 29, 2016 09:22:05 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 2 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-v-v-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-bo-sung-dot-2-nam-2016.html Sat, Sep 24, 2016 16:56:02 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT ĐI KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY CP GẠCH MEN TASA]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-chuyen-nganh-cong-nghe-vat-lieu-silicat-di-kien-tap-tai-cong-ty-cp-gach-men-tasa.html Tue, Sep 20, 2016 11:27:24 GMT+7 <![CDATA[NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG “QUẢN TRỊ VIÊN DỰ NGUỒN 2016” CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ngay-hoi-tuyen-dung-quan-tri-vien-du-nguon-2016-cua-tap-doan-hoa-sen-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Sep 15, 2016 11:45:13 GMT+7 <![CDATA[LỄ RA QUÂN NGÀY CHỦ NHẬT XANH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-ra-quan-ngay-chu-nhat-xanh.html Thu, Sep 15, 2016 11:30:11 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA VÔ CƠ - ĐIỆN HÓA ĐI KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DAP LÀO CAI]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-chuyen-nganh-cong-nghe-hoa-vo-co-dien-hoa-di-kien-tap-tai-cong-ty-co-phan-dap-lao-cai.html Wed, Sep 14, 2016 15:48:44 GMT+7 <![CDATA[GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giang-vien-khoa-ky-thuat-phan-tich-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-quoc-gia.html Mon, Sep 12, 2016 10:43:52 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-dung-cty-cp-tap-doan-hoa-sen.html Tue, Sep 06, 2016 11:26:43 GMT+7 <![CDATA[GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giang-vien-khoa-cong-nghe-hoa-hoc-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-hoc-vien.html Mon, Sep 05, 2016 17:13:32 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-chi-tieu-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-2-nam-2016.html Mon, Sep 05, 2016 09:31:18 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI CUỘC THI QUỐC GIA “SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN” NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-v-v-trien-khai-cuoc-thi-quoc-gia-sinh-vien-voi-an-toan-thong-tin-nam-2016.html Thu, Sep 01, 2016 17:29:22 GMT+7 <![CDATA[TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ “DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CÁC VUA HÙNG”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tan-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dang-huong-tuong-nho-cac-vua-hung.html Tue, Aug 30, 2016 00:22:02 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2016.html Fri, Aug 26, 2016 22:22:43 GMT+7 <![CDATA[KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM “TÂM THẾ SINH VIÊN XUẤT SẮC” ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-hoc-ky-nang-mem-tam-the-sinh-vien-xuat-sac.html Fri, Aug 26, 2016 00:02:06 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI CUỘC THI THIẾT KẾ MOBILE ROBOT]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-khoa-dien-voi-cuoc-thi-thiet-ke-mobile-robot.html Mon, Aug 22, 2016 17:23:50 GMT+7 <![CDATA[THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG NHÂN DỊP 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thu-ngo-cua-hieu-truong-nha-truong-nhan-dip-60-nam-truyen-thong-dao-tao.html Mon, Aug 22, 2016 16:55:06 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-don-tan-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2016.html Mon, Aug 22, 2016 11:18:20 GMT+7 <![CDATA[CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN - HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ!]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cac-hoat-dong-trong-chuong-trinh-tinh-nguyen-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Aug 18, 2016 15:59:16 GMT+7 <![CDATA[MỘT MÔ HÌNH HỌC TẬP TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/mot-mo-hinh-hoc-tap-tieng-anh-hieu-qua-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Aug 15, 2016 15:09:51 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM GIA LỚP HỌC KỸ NĂNG MỀM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-gia-lop-hoc-ky-nang-mem.html Thu, Aug 04, 2016 16:53:04 GMT+7 <![CDATA[KHOÁ HỌC “QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-hoc-quan-ly-va-to-chuc-cac-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe.html Wed, Aug 03, 2016 16:46:17 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 -2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-hoc-2016-2017.html Wed, Aug 03, 2016 15:48:34 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁN BỘ VIÊN CHỨC, LÀ CON LIỆT SĨ NHÂN NGÀY 27/7]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-can-bo-vien-chuc-la-con-liet-si-nhan-ngay-27-7.html Wed, Jul 27, 2016 17:41:38 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÀ GIAO LƯU, TẶNG QUÀ CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-tham-me-viet-nam-anh-hung-va-giao-luu-tang-qua-cho-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7.html Wed, Jul 27, 2016 12:38:10 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TỔ CHỨC DU LỊCH THƯỜNG NIÊN CHO CÁN BỘ NHÀ TRƯỜNG ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-to-chuc-du-lich-thuong-nien-cho-can-bo-nha-truong.html Fri, Jul 22, 2016 09:22:18 GMT+7 <![CDATA[LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-1.html Thu, Jun 30, 2016 16:23:42 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-le-trao-hoc-bong-cho-sinh-vien.html Wed, Jun 29, 2016 17:23:38 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ke-hoach-khoa-hoc-boi-duong-ky-nang-mem.html Thu, Jun 23, 2016 15:02:32 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-thanh-cong-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dai-hoc-nam-2016.html Thu, Jun 23, 2016 08:41:45 GMT+7 <![CDATA[BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VUI.LEAGUE 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/be-mac-giai-bong-da-can-bo-vien-chuc-vui-league-2016.html Mon, Jun 20, 2016 15:05:18 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep.html Fri, Jun 17, 2016 16:16:12 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC “LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-nam-2016.html Thu, Jun 16, 2016 17:23:02 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dang-lan-thu-xii.html Wed, Jun 15, 2016 15:11:32 GMT+7 <![CDATA[CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CỦA THẦY TRÒ KHOA NGOẠI NGỮ TẠI BẢO TÀNG HÙNG VƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-di-thuc-te-cua-thay-tro-khoa-ngoai-ngu-tai-bao-tang-hung-vuong.html Wed, Jun 15, 2016 08:05:50 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TỔ CHỨC CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-to-chuc-cac-hoi-dong-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-cho-sinh-vien.html Tue, Jun 14, 2016 15:22:21 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA ĐIỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-bao-ve-do-an-tot-nghiep-sinh-vien-khoa-dien.html Tue, Jun 14, 2016 15:20:04 GMT+7 <![CDATA[KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH HÈ 2016 CHO CON EM CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-giang-lop-tieng-anh-he-2016-cho-con-em-can-bo-giang-vien-cnv-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Jun 09, 2016 17:00:46 GMT+7 <![CDATA[NGHIÊN CỨU SINH HÀ QUANG ÁNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nghien-cuu-sinh-ha-quang-anh-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-hoc-vien.html Tue, Jun 07, 2016 00:29:40 GMT+7 <![CDATA[GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI CHUYẾN ĐI THỰC TẾ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giang-vien-khoa-dien-voi-chuyen-di-thuc-te.html Tue, Jun 07, 2016 00:18:03 GMT+7 <![CDATA[CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO VÀ SLOGAN CHO KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cuoc-thi-thiet-ke-logo-va-slogan-cho-khoa-ky-thuat-phan-tich.html Sat, Jun 04, 2016 14:43:13 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ GẶP MẶT VÀ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI NĂM HỌC 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-gap-mat-va-bieu-duong-sinh-vien-dat-giai-trong-cac-ky-thi-nam-hoc-2015-2016.html Sat, Jun 04, 2016 01:15:51 GMT+7 <![CDATA[“FUN WITH ENGLISH” – GAMESHOW CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/fun-with-english-gameshow-cho-sinh-vien-nganh-ngon-ngu-anh.html Fri, Jun 03, 2016 08:57:09 GMT+7 <![CDATA[CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN- ĐIỆN TỬ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/co-hoi-viec-lam-cho-sinh-vien-nganh-dien-dien-tu.html Tue, May 31, 2016 08:54:43 GMT+7 <![CDATA[CÔNG NGHỆ CÁP QUANG GPON TRONG TRUYỀN HÌNH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO HD, INTERNET]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-cap-quang-gpon-trong-truye-n-hi-nh-do-phan-gia-i-cao-hd-internet.html Tue, May 31, 2016 08:21:31 GMT+7 <![CDATA[BỘ CÔNG THƯƠNG PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-cong-thuong-phat-dong-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy.html Thu, May 26, 2016 17:23:54 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CỞ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-co-so-khoa-ngoai-ngu-to-chuc-chuyen-di-thuc-te-cho-giang-vien-va-sinh-vien-nganh-ngon-ngu-anh.html Wed, May 25, 2016 08:46:18 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-giao-luu-van-nghe-ky-niem-ngay-sinh-nhat-chu-tich-ho-chi-minh.html Fri, May 20, 2016 17:19:12 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ DẠ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-tac-chuan-bi-chuong-trinh-van-nghe-da-hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, May 19, 2016 15:06:48 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC SEMINAR TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI QUẢNG NINH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-moi-truong-to-chuc-seminar-tong-ket-chuyen-di-thuc-te-tai-quang-ninh.html Tue, May 10, 2016 16:21:40 GMT+7 <![CDATA[HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30-4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-dien-van-nghe-sinh-vien-khoa-kinh-te-chao-mung-ngay-giai-phong-mien-nam-30-4-va-quoc-te-lao-dong-1-5.html Sun, May 01, 2016 10:49:50 GMT+7 <![CDATA[CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN KHOA ĐIỆN 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chung-ket-giai-bong-da-nam-sinh-vien-khoa-dien-2016.html Fri, Apr 29, 2016 08:54:06 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐI THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-di-thuc-te-tai-trung-tam-hoa-hoc-moi-truong-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien.html Fri, Apr 29, 2016 08:42:54 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-hoc-ky-i-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Apr 27, 2016 15:26:28 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐẠT 5 GIẢI NHÌ HỘI THI OLYPIC HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dat-5-giai-nhi-hoi-thi-olypic-hoa-hoc-toan-quoc-lan-thu-ix-nam-2016.html Mon, Apr 25, 2016 16:31:29 GMT+7 <![CDATA[HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-chia-se-kinh-nghiem-va-phoi-hop-trong-cong-tac-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2016.html Sun, Apr 24, 2016 01:21:18 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GENT - VƯƠNG QUỐC BỈ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tiep-va-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-truong-dai-hoc-gent-vuong-quoc-bi.html Sun, Apr 24, 2016 00:10:29 GMT+7 <![CDATA[GIAO LƯU, GẶP MẶT GIỮA THẦY CÔ VÀ CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LẦN THỨ 2]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-luu-gap-mat-giua-thay-co-va-cac-the-he-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-2.html Sat, Apr 23, 2016 09:57:41 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH - KHOA CNTT TỔ CHỨC HỘI THẢO “ ĐỔI MỚI ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO NGƯỜI HỌC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-mang-may-tinh-khoa-cntt-to-chuc-hoi-thao-doi-moi-de-cuong-chuong-trinh-va-phuong-phap-giang-day-nham-phat-trien-nang-luc-va-tu-duy-sang-tao-nguoi-hoc.html Fri, Apr 22, 2016 17:25:31 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN ĐẠI BIỂU CỘNG HÒA BELARUS ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-dai-bieu-cong-hoa-belarus-den-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Apr 18, 2016 00:51:35 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THI KÉO CO VÀ NHẢY SẠP]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-hoi-thi-keo-co-va-nhay-sap.html Mon, Apr 04, 2016 17:42:08 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-tu-van-nghe-nghie-p-cho-sinh-vien-ve-cac-chuyen-de-phan-tich.html Mon, Apr 04, 2016 17:20:46 GMT+7 <![CDATA[CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chung-ket-giai-bong-da-nam-sinh-vien-truo-ng-da-i-ho-c-cong-nghie-p-vie-t-tri-nam-2016.html Mon, Apr 04, 2016 17:09:33 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC "GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN KHOA ĐIỆN" 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-giai-bong-da-nam-sinh-vien-khoa-dien-2016.html Mon, Apr 04, 2016 17:01:51 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CỞ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM “SINH VIÊN VỚI KIẾN THỨC VỀ ĐOÀN”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-co-so-khoa-ngoai-ngu-to-chuc-buoi-toa-dam-sinh-vien-voi-kien-thuc-ve-doan.html Wed, Mar 30, 2016 09:49:53 GMT+7 <![CDATA[HỘI THẢO "SINH VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-sinh-vien-khoa-dien-voi-nghien-cuu-khoa-hoc.html Mon, Mar 28, 2016 23:40:39 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM DỰ HỘI THI NẤU ĂN GIỎI VỚI CHỦ ĐỀ “MÂM CỖ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH VIỆT”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dh-cong-nghie-p-viet-tri-tham-du-hoi-thi-nau-an-gioi-voi-chu-de-mam-co-truyen-thong-gia-dinh-viet.html Mon, Mar 28, 2016 18:29:23 GMT+7 <![CDATA[CỰU BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG LÝ TỰ TRỌNG 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cuu-bi-thu-chi-doan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-duoc-nhan-giai-thuong-ly-tu-trong-2016.html Mon, Mar 28, 2016 10:33:59 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRẺ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-doi-thoai-giua-hieu-truong-nha-truong-voi-can-bo-giang-vien-tre-nam-2016.html Mon, Mar 28, 2016 10:31:03 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐI THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-di-thuc-te-tai-trung-tam-kiem-nghiem-phu-tho.html Sun, Mar 27, 2016 01:18:05 GMT+7 <![CDATA[GIAO LƯU BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN GIỮA KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-luu-bong-da-nu-sinh-vien-giua-khoa-cong-nghe-hoa-hoc-va-khoa-cong-nghe-moi-truong.html Sat, Mar 26, 2016 21:09:26 GMT+7 <![CDATA[CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - NGÀNH HỌC ĐẦY TIỀM NĂNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-nganh-hoc-day-tiem-nang.html Sat, Mar 26, 2016 20:59:44 GMT+7 <![CDATA[SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHOA KINH TẾ “ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-hoat-chuyen-mon-khoa-kinh-te-ung-dung-phan-mem-spss-trong-nghien-cuu-khoa-hoc.html Thu, Mar 24, 2016 07:38:26 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC SEMINAR “NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-seminar-nang-cao-ky-nang-viet-de-xuat-va-thuyet-minh-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.html Mon, Mar 21, 2016 14:48:15 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ THAM GIA “NGÀY HỘI THANH THIẾU NIÊN ĐẤT TỔ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-tham-gia-ngay-hoi-thanh-thieu-nien-dat-to.html Sun, Mar 20, 2016 22:22:46 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI “VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG” SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ – NĂM 2016 ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-gia-cuoc-thi-vo-dich-tin-hoc-van-phong-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2016.html Thu, Mar 17, 2016 09:21:46 GMT+7 <![CDATA[LỚP KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP VÀ PHỎNG VẤN TÌM VIỆC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lop-ky-nang-khoi-nghiep-va-phong-van-tim-viec.html Tue, Mar 15, 2016 08:26:20 GMT+7 <![CDATA[KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC HỘI THI “KHÉO TAY HAY LÀM” CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ngoai-ngu-to-chuc-hoi-thi-kheo-tay-hay-lam-chao-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3.html Sat, Mar 12, 2016 07:32:36 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH - KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CÙNG SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-chuyen-nganh-khoa-ngoai-ngu-to-chuc-ngoai-khoa-cung-sinh-vien.html Thu, Mar 10, 2016 21:51:05 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC “HỘI THI CẮM HOA” CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-hoi-thi-cam-hoa-chao-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3.html Thu, Mar 10, 2016 14:56:48 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-dai-hoc-va-thac-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-599-nam-2016.html Thu, Mar 10, 2016 09:02:34 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-sinh-da-o-ta-o-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-911-nam-2016.html Thu, Mar 10, 2016 09:00:40 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ VỤ KH&CN, VỤ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - BỘ CÔNG THƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-tiep-doan-can-bo-vu-kh-cn-vu-phat-trien-nguon-nhan-luc-bo-cong-thuong.html Sun, Mar 06, 2016 23:50:01 GMT+7 <![CDATA[LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI, QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ CHO CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-lai-quyet-dinh-keo-dai-thoi-gian-giu-chuc-vu-cho-cac-dong-chi-pho-hieu-truong-truong-dhcn-viet-tri.html Fri, Feb 26, 2016 21:18:36 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tiep-doan-dai-bieu-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-hoc-vien-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam.html Fri, Feb 19, 2016 15:38:21 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÂN DỊP XUÂN BÍNH THÂN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-gap-mat-can-bo-giang-vien-nhan-vien-nhan-dip-xuan-binh-than.html Tue, Feb 16, 2016 08:09:55 GMT+7 <![CDATA[THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ BÍNH NHÂN DỊP TẾT BÍNH THÂN 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tham-va-ta-ng-qua-cho-me-vie-t-nam-anh-hu-ng-nguye-n-thi-bi-nh-nhan-di-p-te-t-bi-nh-than-2016.html Sun, Feb 07, 2016 10:02:47 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-cac-dong-chi-nguyen-la-can-bo-lanh-dao-giao-vien-nhan-vien-nha-truong.html Mon, Feb 01, 2016 00:21:37 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-cong-doan-nam-2015-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2016.html Sun, Jan 31, 2016 22:34:18 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “MÙA ĐÔNG ẤM – XUÂN TÌNH NGUYỆN” CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-tinh-nguyen-mua-dong-am-xuan-tinh-nguyen-cua-doan-thanh-nien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Jan 28, 2016 14:08:33 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ GẶP MẶT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO XÃ TIÊN KIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-gap-mat-can-bo-lanh-dao-xa-tien-kien.html Wed, Jan 27, 2016 15:14:47 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-chuyen-nganh-to-chuc-toa-dam-hoc-tieng-anh-hieu-qua.html Mon, Jan 25, 2016 13:37:41 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC CHO SINH VIÊN”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-co-so-to-chuc-toa-dam-phuong-phap-tu-hoc-cho-sinh-vien.html Mon, Jan 25, 2016 11:14:59 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của sinh viên]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-thoi-gian-nghi-tet-nguyen-dan-binh-than-nam-2016-cua-sinh-vien.html Wed, Jan 20, 2016 14:46:17 GMT+7 <![CDATA[BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-cong-thuong-to-chuc-hop-hoi-dong-danh-gia-nghiem-thu-de-tai-kh-cn-cap-bo.html Wed, Jan 20, 2016 08:30:44 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2015 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2015-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2016.html Fri, Jan 15, 2016 16:31:28 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP VÀ PHỎNG VẤN TÌM VIỆC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-lop-tap-huan-ky-nang-khoi-nghiep-va-phong-van-tim-viec.html Mon, Jan 11, 2016 08:54:19 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2015.html Fri, Jan 08, 2016 23:56:45 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR “PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM TỰ HỌC HIỆU QUẢ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-seminar-phuong-phap-va-kinh-nghiem-tu-hoc-hieu-qua.html Fri, Jan 08, 2016 14:40:31 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2015.html Thu, Dec 31, 2015 10:54:14 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN- HÀN QUỐC SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giang-vien-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-sang-tham-va-lam-viec-voi-truong-dhcn-viet-tri.html Fri, Dec 25, 2015 13:34:58 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KAZAN - LIÊN BANG NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-lanh-dao-truong-dai-hoc-nghien-cuu-cong-nghe-quoc-gia-kazan-lien-bang-nga-sang-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Dec 25, 2015 13:32:10 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN NHÀ TRƯỜNG VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-buoi-gap-mat-can-bo-giang-vien-nha-truong-ve-nghi-huu-theo-che-do-nam-2015.html Mon, Nov 30, 2015 14:00:42 GMT+7 <![CDATA[HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thi-rung-chuong-vang-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2015.html Tue, Nov 24, 2015 08:13:04 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-le-mit-tinh-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Mon, Nov 23, 2015 09:49:58 GMT+7 <![CDATA[CHUNG KẾT MÔN BÓNG ĐÁ NAM CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chung-ket-mon-bong-da-nam-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Wed, Nov 18, 2015 10:14:14 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015- 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-hoi-giang-cap-truong-nam-hoc-2015-2016.html Mon, Nov 16, 2015 07:47:21 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 KHỐI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dao-tao-nam-hoc-2014-2015-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2015-2016-khoi-giao-duc-dao-tao-bo-cong-thuong.html Fri, Nov 06, 2015 21:27:05 GMT+7 <![CDATA[LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-khai-giang-nam-hoc-moi-2015-2016.html Fri, Oct 23, 2015 13:28:19 GMT+7