<![CDATA[Tin tức & sự kiện]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:46:36 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/tin-tuc-su-kien.html <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2017-1.html Mon, Feb 20, 2017 15:51:57 GMT+7 <![CDATA[TẬP HUẤN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tap-huan-cong-tac-co-van-hoc-tap-va-giao-vien-chu-nhiem-nam-2017.html Mon, Apr 24, 2017 09:24:38 GMT+7 <![CDATA[TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY MINAMI FUJI – NHẬT BẢN THUYẾT TRÌNH VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tong-giam-doc-cong-ty-minami-fuji-nhat-ban-thuyet-trinh-ve-viec-nang-cao-chat-luong-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Apr 21, 2017 16:36:56 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY MINAMI FUJI – NHẬT BẢN TỔ CHỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-ty-minami-fuji-nhat-ban-to-chuc-phong-van-tuyen-dung-sinh-vien-truong-dh-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Apr 19, 2017 11:03:21 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-doan-cong-tac-ngan-hang-phat-trien-chau-a-adb.html Wed, Apr 19, 2017 10:03:50 GMT+7 <![CDATA[NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ngay-hoi-viec-lam-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2017.html Thu, Apr 06, 2017 11:27:19 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY SIEMENS TẠI VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-cong-ty-siemens-tai-viet-nam.html Wed, Apr 05, 2017 12:05:04 GMT+7 <![CDATA[HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN VÀ SAU ĐẠI HỌC THUỘC LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÓA HỌC PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-dao-tao-ky-su-cu-nhan-va-sau-dai-hoc-thuoc-linh-vuc-ky-thuat-hoa-hoc-phuc-vu-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te.html Sun, Apr 02, 2017 23:09:05 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-dung-nam-2017.html Thu, Mar 30, 2017 09:28:44 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-i-nam-hoc-2016-2017.html Sat, Mar 25, 2017 17:12:50 GMT+7 <![CDATA[LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2017 - 2109]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-nhiem-ky-2017-2109.html Wed, Mar 22, 2017 07:49:43 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI GIÁM ĐỐC CÔNG TY MINAMI FUJI – NHẬT BẢN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-giam-doc-cong-ty-minami-fuji-nhat-ban.html Fri, Mar 17, 2017 00:32:17 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI, THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI ĐẾN THĂM VÀ GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giao-vien-va-hoc-sinh-truong-thpt-nguyen-trai-thi-xa-nghia-lo-yen-bai-den-tham-va-giao-luu-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Mar 16, 2017 13:59:55 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐỢN VỊ TÀI TRỢ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-don-vi-tai-tro-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-hoc-sinh-trung-hoc-nam-hoc-2016-2017.html Mon, Mar 13, 2017 09:31:01 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ - HƯNG YÊN ĐẾN THĂM VÀ GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giao-vien-va-hoc-sinh-truong-thpt-nam-phu-cu-hung-yen-den-tham-va-giao-luu-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Mar 10, 2017 14:20:03 GMT+7 <![CDATA[ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY PHÚ THỌ HOÀNG DÂN MẠC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-phu-tho-hoang-dan-mac-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Mar 02, 2017 17:11:04 GMT+7 <![CDATA[GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-luu-bong-chuyen-mung-dang-mung-xuan.html Thu, Feb 23, 2017 09:09:40 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT THÂN MẬT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ LÊ DIÊN THÂN VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-than-mat-chia-tay-dong-chi-le-dien-than-ve-nghi-huu-theo-che-do.html Mon, Feb 20, 2017 07:23:48 GMT+7 <![CDATA[LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆN MAX PLANCK - ĐỨC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-nha-truong-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-vien-max-planck-duc.html Tue, Feb 14, 2017 07:46:53 GMT+7 <![CDATA[HIỆU TRƯỞNG GẶP MẶT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hieu-truong-gap-mat-can-bo-giang-vien-dau-xuan-dinh-dau-2017.html Tue, Feb 07, 2017 17:21:39 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-nam-2016.html Sun, Jan 22, 2017 00:06:03 GMT+7 <![CDATA[HỖ TRỢ SINH VIÊN VỀ QUÊ ĂN TẾT ĐINH DẬU 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ho-tro-sinh-vien-ve-que-an-tet-dinh-dau-2017.html Thu, Jan 19, 2017 15:47:28 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2016, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2016-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2017.html Thu, Jan 19, 2017 08:24:01 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-tien-si-dot-1-nam-2017.html Tue, Jan 17, 2017 07:49:01 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2016.html Mon, Jan 09, 2017 11:36:43 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-nganh-cong-thuong-giai-doan-2011-2015.html Wed, Dec 28, 2016 07:50:29 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC HỘI THI THIẾT KẾ VÀ GIẢNG DẠY BẰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-hoi-thi-thiet-ke-va-giang-day-bang-giao-an-dien-tu-cap-truong-nam-2016.html Mon, Dec 19, 2016 10:11:10 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU, ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHCN NĂM 2018 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐẾN NĂM 2020]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-nghien-cuu-dang-ky-de-xuat-nhiem-vu-nghien-cuu-khcn-nam-2018-thuoc-de-an-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-trong-linh-vuc-cong-nghiep-che-bien-den-nam-2020.html Tue, Dec 13, 2016 07:45:52 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TỔ CHỨC GẶP MẶT, CHIA TAY PHÓ HIỆU TRƯỞNG – NGUYỄN GIA KHOÁI VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-to-chuc-gap-mat-chia-tay-pho-hieu-truong-nguyen-gia-khoai-ve-nghi-huu-theo-che-do.html Fri, Dec 09, 2016 18:00:56 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY TNHH PANGRIM NEOTEX TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-ty-tnhh-pangrim-neotex-tuyen-dung.html Mon, Nov 28, 2016 10:44:14 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI CUỘC THI THIẾT KẾ MOBILE ROBOT]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-khoa-dien-voi-cuoc-thi-thiet-ke-mobile-robot-1.html Tue, Nov 22, 2016 07:43:54 GMT+7 <![CDATA[LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-ky-niem-60-nam-truyen-thong-dao-tao-nha-truong-va-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Wed, Nov 16, 2016 16:01:34 GMT+7 <![CDATA[HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/su-kien/hoi-dien-nghe-thuat-quan-chung-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2016.html Thu, Oct 27, 2016 18:05:00 GMT+7 <![CDATA[GẶP GỠ GIAO LƯU NỮ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10]]> http://vui.edu.vn/su-kien/gap-go-giao-luu-nu-can-bo-vien-chuc-chao-mung-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10.html Wed, Oct 19, 2016 08:26:29 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-khoa-hoc-chao-mung-ky-niem-60-nam-truyen-thong-dao-tao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Oct 17, 2016 08:27:52 GMT+7 <![CDATA[LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-hieu-truong-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Sat, Oct 15, 2016 00:23:58 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TỔNG KẾT TRAO GIẢI BÓNG ĐÁ NAM – NỮ SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-moi-truong-tong-ket-trao-giai-bong-da-nam-nu-sinh-vien-nam-hoc-2016-2017.html Wed, Oct 12, 2016 10:38:16 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 03 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-so-03-hoi-nghi-khoa-hoc-chao-mung-ky-niem-60-nam-truyen-thong-dao-tao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Oct 11, 2016 14:02:51 GMT+7 <![CDATA[LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN “COOKING CHALLENGE”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lien-chi-doan-khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-hoi-thi-nau-an-cooking-challenge.html Fri, Oct 07, 2016 15:06:55 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HỮU CƠ HÓA DẦU VÀ MÁY THIẾT BỊ HÓA CHẤT ĐI KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III - HẢI PHÒNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-chuyen-nganh-cong-nghe-huu-co-hoa-dau-va-may-thiet-bi-hoa-chat-di-kien-tap-tai-cong-ty-xang-dau-khu-vuc-iii-hai-phong.html Fri, Oct 07, 2016 15:00:46 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-hoi-giang-cap-khoa-nam-2016.html Thu, Sep 29, 2016 09:22:05 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 2 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-v-v-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-bo-sung-dot-2-nam-2016.html Sat, Sep 24, 2016 16:56:02 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT ĐI KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY CP GẠCH MEN TASA]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-chuyen-nganh-cong-nghe-vat-lieu-silicat-di-kien-tap-tai-cong-ty-cp-gach-men-tasa.html Tue, Sep 20, 2016 11:27:24 GMT+7 <![CDATA[NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG “QUẢN TRỊ VIÊN DỰ NGUỒN 2016” CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ngay-hoi-tuyen-dung-quan-tri-vien-du-nguon-2016-cua-tap-doan-hoa-sen-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Sep 15, 2016 11:45:13 GMT+7 <![CDATA[LỄ RA QUÂN NGÀY CHỦ NHẬT XANH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-ra-quan-ngay-chu-nhat-xanh.html Thu, Sep 15, 2016 11:30:11 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA VÔ CƠ - ĐIỆN HÓA ĐI KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DAP LÀO CAI]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-chuyen-nganh-cong-nghe-hoa-vo-co-dien-hoa-di-kien-tap-tai-cong-ty-co-phan-dap-lao-cai.html Wed, Sep 14, 2016 15:48:44 GMT+7 <![CDATA[GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giang-vien-khoa-ky-thuat-phan-tich-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-dai-hoc-quoc-gia.html Mon, Sep 12, 2016 10:43:52 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-dung-cty-cp-tap-doan-hoa-sen.html Tue, Sep 06, 2016 11:26:43 GMT+7 <![CDATA[GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giang-vien-khoa-cong-nghe-hoa-hoc-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-hoc-vien.html Mon, Sep 05, 2016 17:13:32 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-chi-tieu-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-2-nam-2016.html Mon, Sep 05, 2016 09:31:18 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI CUỘC THI QUỐC GIA “SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN” NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-v-v-trien-khai-cuoc-thi-quoc-gia-sinh-vien-voi-an-toan-thong-tin-nam-2016.html Thu, Sep 01, 2016 17:29:22 GMT+7 <![CDATA[TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ “DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CÁC VUA HÙNG”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tan-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dang-huong-tuong-nho-cac-vua-hung.html Tue, Aug 30, 2016 00:22:02 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-gap-mat-tan-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2016.html Fri, Aug 26, 2016 22:22:43 GMT+7 <![CDATA[KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM “TÂM THẾ SINH VIÊN XUẤT SẮC” ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-hoc-ky-nang-mem-tam-the-sinh-vien-xuat-sac.html Fri, Aug 26, 2016 00:02:06 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI CUỘC THI THIẾT KẾ MOBILE ROBOT]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-khoa-dien-voi-cuoc-thi-thiet-ke-mobile-robot.html Mon, Aug 22, 2016 17:23:50 GMT+7 <![CDATA[THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG NHÂN DỊP 60 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thu-ngo-cua-hieu-truong-nha-truong-nhan-dip-60-nam-truyen-thong-dao-tao.html Mon, Aug 22, 2016 16:55:06 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-don-tan-sinh-vien-khoa-tuyen-sinh-2016.html Mon, Aug 22, 2016 11:18:20 GMT+7 <![CDATA[CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN - HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ!]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cac-hoat-dong-trong-chuong-trinh-tinh-nguyen-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Aug 18, 2016 15:59:16 GMT+7 <![CDATA[MỘT MÔ HÌNH HỌC TẬP TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/mot-mo-hinh-hoc-tap-tieng-anh-hieu-qua-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Aug 15, 2016 15:09:51 GMT+7 <![CDATA[SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM GIA LỚP HỌC KỸ NĂNG MỀM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tham-gia-lop-hoc-ky-nang-mem.html Thu, Aug 04, 2016 16:53:04 GMT+7 <![CDATA[KHOÁ HỌC “QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-hoc-quan-ly-va-to-chuc-cac-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe.html Wed, Aug 03, 2016 16:46:17 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 -2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-hoc-2016-2017.html Wed, Aug 03, 2016 15:48:34 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁN BỘ VIÊN CHỨC, LÀ CON LIỆT SĨ NHÂN NGÀY 27/7]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-can-bo-vien-chuc-la-con-liet-si-nhan-ngay-27-7.html Wed, Jul 27, 2016 17:41:38 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÀ GIAO LƯU, TẶNG QUÀ CHO TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-tham-me-viet-nam-anh-hung-va-giao-luu-tang-qua-cho-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7.html Wed, Jul 27, 2016 12:38:10 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TỔ CHỨC DU LỊCH THƯỜNG NIÊN CHO CÁN BỘ NHÀ TRƯỜNG ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-to-chuc-du-lich-thuong-nien-cho-can-bo-nha-truong.html Fri, Jul 22, 2016 09:22:18 GMT+7 <![CDATA[LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-1.html Thu, Jun 30, 2016 16:23:42 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-le-trao-hoc-bong-cho-sinh-vien.html Wed, Jun 29, 2016 17:23:38 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ke-hoach-khoa-hoc-boi-duong-ky-nang-mem.html Thu, Jun 23, 2016 15:02:32 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-thanh-cong-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dai-hoc-nam-2016.html Thu, Jun 23, 2016 08:41:45 GMT+7 <![CDATA[BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VUI.LEAGUE 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/be-mac-giai-bong-da-can-bo-vien-chuc-vui-league-2016.html Mon, Jun 20, 2016 15:05:18 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-to-chuc-le-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep.html Fri, Jun 17, 2016 16:16:12 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC “LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-nam-2016.html Thu, Jun 16, 2016 17:23:02 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dang-lan-thu-xii.html Wed, Jun 15, 2016 15:11:32 GMT+7 <![CDATA[CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CỦA THẦY TRÒ KHOA NGOẠI NGỮ TẠI BẢO TÀNG HÙNG VƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-di-thuc-te-cua-thay-tro-khoa-ngoai-ngu-tai-bao-tang-hung-vuong.html Wed, Jun 15, 2016 08:05:50 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TỔ CHỨC CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-to-chuc-cac-hoi-dong-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-cho-sinh-vien.html Tue, Jun 14, 2016 15:22:21 GMT+7 <![CDATA[LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA ĐIỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-bao-ve-do-an-tot-nghiep-sinh-vien-khoa-dien.html Tue, Jun 14, 2016 15:20:04 GMT+7 <![CDATA[KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH HÈ 2016 CHO CON EM CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CNV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-giang-lop-tieng-anh-he-2016-cho-con-em-can-bo-giang-vien-cnv-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Jun 09, 2016 17:00:46 GMT+7 <![CDATA[NGHIÊN CỨU SINH HÀ QUANG ÁNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nghien-cuu-sinh-ha-quang-anh-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-hoc-vien.html Tue, Jun 07, 2016 00:29:40 GMT+7 <![CDATA[GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI CHUYẾN ĐI THỰC TẾ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giang-vien-khoa-dien-voi-chuyen-di-thuc-te.html Tue, Jun 07, 2016 00:18:03 GMT+7 <![CDATA[CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO VÀ SLOGAN CHO KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cuoc-thi-thiet-ke-logo-va-slogan-cho-khoa-ky-thuat-phan-tich.html Sat, Jun 04, 2016 14:43:13 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ GẶP MẶT VÀ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI NĂM HỌC 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-gap-mat-va-bieu-duong-sinh-vien-dat-giai-trong-cac-ky-thi-nam-hoc-2015-2016.html Sat, Jun 04, 2016 01:15:51 GMT+7 <![CDATA[“FUN WITH ENGLISH” – GAMESHOW CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/fun-with-english-gameshow-cho-sinh-vien-nganh-ngon-ngu-anh.html Fri, Jun 03, 2016 08:57:09 GMT+7 <![CDATA[CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN- ĐIỆN TỬ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/co-hoi-viec-lam-cho-sinh-vien-nganh-dien-dien-tu.html Tue, May 31, 2016 08:54:43 GMT+7 <![CDATA[CÔNG NGHỆ CÁP QUANG GPON TRONG TRUYỀN HÌNH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO HD, INTERNET]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-cap-quang-gpon-trong-truye-n-hi-nh-do-phan-gia-i-cao-hd-internet.html Tue, May 31, 2016 08:21:31 GMT+7 <![CDATA[BỘ CÔNG THƯƠNG PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-cong-thuong-phat-dong-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy.html Thu, May 26, 2016 17:23:54 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CỞ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI THỰC TẾ CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-co-so-khoa-ngoai-ngu-to-chuc-chuyen-di-thuc-te-cho-giang-vien-va-sinh-vien-nganh-ngon-ngu-anh.html Wed, May 25, 2016 08:46:18 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC GIAO LƯU VĂN NGHỆ KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-giao-luu-van-nghe-ky-niem-ngay-sinh-nhat-chu-tich-ho-chi-minh.html Fri, May 20, 2016 17:19:12 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ DẠ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-tac-chuan-bi-chuong-trinh-van-nghe-da-hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, May 19, 2016 15:06:48 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC SEMINAR TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI THỰC TẾ TẠI QUẢNG NINH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-moi-truong-to-chuc-seminar-tong-ket-chuyen-di-thuc-te-tai-quang-ninh.html Tue, May 10, 2016 16:21:40 GMT+7 <![CDATA[HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30-4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-dien-van-nghe-sinh-vien-khoa-kinh-te-chao-mung-ngay-giai-phong-mien-nam-30-4-va-quoc-te-lao-dong-1-5.html Sun, May 01, 2016 10:49:50 GMT+7 <![CDATA[CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN KHOA ĐIỆN 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chung-ket-giai-bong-da-nam-sinh-vien-khoa-dien-2016.html Fri, Apr 29, 2016 08:54:06 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐI THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-di-thuc-te-tai-trung-tam-hoa-hoc-moi-truong-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien.html Fri, Apr 29, 2016 08:42:54 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-hoc-ky-i-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Apr 27, 2016 15:26:28 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐẠT 5 GIẢI NHÌ HỘI THI OLYPIC HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dat-5-giai-nhi-hoi-thi-olypic-hoa-hoc-toan-quoc-lan-thu-ix-nam-2016.html Mon, Apr 25, 2016 16:31:29 GMT+7 <![CDATA[HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-chia-se-kinh-nghiem-va-phoi-hop-trong-cong-tac-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2016.html Sun, Apr 24, 2016 01:21:18 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GENT - VƯƠNG QUỐC BỈ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tiep-va-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-truong-dai-hoc-gent-vuong-quoc-bi.html Sun, Apr 24, 2016 00:10:29 GMT+7 <![CDATA[GIAO LƯU, GẶP MẶT GIỮA THẦY CÔ VÀ CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LẦN THỨ 2]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-luu-gap-mat-giua-thay-co-va-cac-the-he-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-2.html Sat, Apr 23, 2016 09:57:41 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH - KHOA CNTT TỔ CHỨC HỘI THẢO “ ĐỔI MỚI ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO NGƯỜI HỌC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-mang-may-tinh-khoa-cntt-to-chuc-hoi-thao-doi-moi-de-cuong-chuong-trinh-va-phuong-phap-giang-day-nham-phat-trien-nang-luc-va-tu-duy-sang-tao-nguoi-hoc.html Fri, Apr 22, 2016 17:25:31 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN ĐẠI BIỂU CỘNG HÒA BELARUS ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-dai-bieu-cong-hoa-belarus-den-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Apr 18, 2016 00:51:35 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THI KÉO CO VÀ NHẢY SẠP]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-hoi-thi-keo-co-va-nhay-sap.html Mon, Apr 04, 2016 17:42:08 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-tu-van-nghe-nghie-p-cho-sinh-vien-ve-cac-chuyen-de-phan-tich.html Mon, Apr 04, 2016 17:20:46 GMT+7 <![CDATA[CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chung-ket-giai-bong-da-nam-sinh-vien-truo-ng-da-i-ho-c-cong-nghie-p-vie-t-tri-nam-2016.html Mon, Apr 04, 2016 17:09:33 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC "GIẢI BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN KHOA ĐIỆN" 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-giai-bong-da-nam-sinh-vien-khoa-dien-2016.html Mon, Apr 04, 2016 17:01:51 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CỞ SỞ - KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC BUỔI TỌA ĐÀM “SINH VIÊN VỚI KIẾN THỨC VỀ ĐOÀN”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-co-so-khoa-ngoai-ngu-to-chuc-buoi-toa-dam-sinh-vien-voi-kien-thuc-ve-doan.html Wed, Mar 30, 2016 09:49:53 GMT+7 <![CDATA[HỘI THẢO "SINH VIÊN KHOA ĐIỆN VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-sinh-vien-khoa-dien-voi-nghien-cuu-khoa-hoc.html Mon, Mar 28, 2016 23:40:39 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THAM DỰ HỘI THI NẤU ĂN GIỎI VỚI CHỦ ĐỀ “MÂM CỖ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH VIỆT”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dh-cong-nghie-p-viet-tri-tham-du-hoi-thi-nau-an-gioi-voi-chu-de-mam-co-truyen-thong-gia-dinh-viet.html Mon, Mar 28, 2016 18:29:23 GMT+7 <![CDATA[CỰU BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG LÝ TỰ TRỌNG 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cuu-bi-thu-chi-doan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-duoc-nhan-giai-thuong-ly-tu-trong-2016.html Mon, Mar 28, 2016 10:33:59 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRẺ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-doi-thoai-giua-hieu-truong-nha-truong-voi-can-bo-giang-vien-tre-nam-2016.html Mon, Mar 28, 2016 10:31:03 GMT+7 <![CDATA[KHOA KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐI THỰC TẾ TẠI TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ky-thuat-phan-tich-di-thuc-te-tai-trung-tam-kiem-nghiem-phu-tho.html Sun, Mar 27, 2016 01:18:05 GMT+7 <![CDATA[GIAO LƯU BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN GIỮA KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-luu-bong-da-nu-sinh-vien-giua-khoa-cong-nghe-hoa-hoc-va-khoa-cong-nghe-moi-truong.html Sat, Mar 26, 2016 21:09:26 GMT+7 <![CDATA[CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - NGÀNH HỌC ĐẦY TIỀM NĂNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-nganh-hoc-day-tiem-nang.html Sat, Mar 26, 2016 20:59:44 GMT+7 <![CDATA[SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHOA KINH TẾ “ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/sinh-hoat-chuyen-mon-khoa-kinh-te-ung-dung-phan-mem-spss-trong-nghien-cuu-khoa-hoc.html Thu, Mar 24, 2016 07:38:26 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC SEMINAR “NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-seminar-nang-cao-ky-nang-viet-de-xuat-va-thuyet-minh-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.html Mon, Mar 21, 2016 14:48:15 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ THAM GIA “NGÀY HỘI THANH THIẾU NIÊN ĐẤT TỔ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-tham-gia-ngay-hoi-thanh-thieu-nien-dat-to.html Sun, Mar 20, 2016 22:22:46 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI “VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG” SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ – NĂM 2016 ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-gia-cuoc-thi-vo-dich-tin-hoc-van-phong-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2016.html Thu, Mar 17, 2016 09:21:46 GMT+7 <![CDATA[LỚP KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP VÀ PHỎNG VẤN TÌM VIỆC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/lop-ky-nang-khoi-nghiep-va-phong-van-tim-viec.html Tue, Mar 15, 2016 08:26:20 GMT+7 <![CDATA[KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC HỘI THI “KHÉO TAY HAY LÀM” CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-ngoai-ngu-to-chuc-hoi-thi-kheo-tay-hay-lam-chao-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3.html Sat, Mar 12, 2016 07:32:36 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH - KHOA NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CÙNG SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-chuyen-nganh-khoa-ngoai-ngu-to-chuc-ngoai-khoa-cung-sinh-vien.html Thu, Mar 10, 2016 21:51:05 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC “HỘI THI CẮM HOA” CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-hoi-thi-cam-hoa-chao-mung-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3.html Thu, Mar 10, 2016 14:56:48 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-dai-hoc-va-thac-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-599-nam-2016.html Thu, Mar 10, 2016 09:02:34 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-tuyen-sinh-da-o-ta-o-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-911-nam-2016.html Thu, Mar 10, 2016 09:00:40 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ VỤ KH&CN, VỤ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - BỘ CÔNG THƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dhcn-viet-tri-tiep-doan-can-bo-vu-kh-cn-vu-phat-trien-nguon-nhan-luc-bo-cong-thuong.html Sun, Mar 06, 2016 23:50:01 GMT+7 <![CDATA[LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI, QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ CHO CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-lai-quyet-dinh-keo-dai-thoi-gian-giu-chuc-vu-cho-cac-dong-chi-pho-hieu-truong-truong-dhcn-viet-tri.html Fri, Feb 26, 2016 21:18:36 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tiep-doan-dai-bieu-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-hoc-vien-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam.html Fri, Feb 19, 2016 15:38:21 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NHÂN DỊP XUÂN BÍNH THÂN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-gap-mat-can-bo-giang-vien-nhan-vien-nhan-dip-xuan-binh-than.html Tue, Feb 16, 2016 08:09:55 GMT+7 <![CDATA[THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ BÍNH NHÂN DỊP TẾT BÍNH THÂN 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tham-va-ta-ng-qua-cho-me-vie-t-nam-anh-hu-ng-nguye-n-thi-bi-nh-nhan-di-p-te-t-bi-nh-than-2016.html Sun, Feb 07, 2016 10:02:47 GMT+7 <![CDATA[GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/gap-mat-cac-dong-chi-nguyen-la-can-bo-lanh-dao-giao-vien-nhan-vien-nha-truong.html Mon, Feb 01, 2016 00:21:37 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-cong-doan-nam-2015-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2016.html Sun, Jan 31, 2016 22:34:18 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “MÙA ĐÔNG ẤM – XUÂN TÌNH NGUYỆN” CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-tinh-nguyen-mua-dong-am-xuan-tinh-nguyen-cua-doan-thanh-nien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Jan 28, 2016 14:08:33 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ GẶP MẶT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO XÃ TIÊN KIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-gap-mat-can-bo-lanh-dao-xa-tien-kien.html Wed, Jan 27, 2016 15:14:47 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-chuyen-nganh-to-chuc-toa-dam-hoc-tieng-anh-hieu-qua.html Mon, Jan 25, 2016 13:37:41 GMT+7 <![CDATA[BỘ MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC CHO SINH VIÊN”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-mon-tieng-anh-co-so-to-chuc-toa-dam-phuong-phap-tu-hoc-cho-sinh-vien.html Mon, Jan 25, 2016 11:14:59 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 của sinh viên]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-thoi-gian-nghi-tet-nguyen-dan-binh-than-nam-2016-cua-sinh-vien.html Wed, Jan 20, 2016 14:46:17 GMT+7 <![CDATA[BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bo-cong-thuong-to-chuc-hop-hoi-dong-danh-gia-nghiem-thu-de-tai-kh-cn-cap-bo.html Wed, Jan 20, 2016 08:30:44 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2015 TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2015-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2016.html Fri, Jan 15, 2016 16:31:28 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP VÀ PHỎNG VẤN TÌM VIỆC”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-lop-tap-huan-ky-nang-khoi-nghiep-va-phong-van-tim-viec.html Mon, Jan 11, 2016 08:54:19 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG SINH VIÊN TIÊU BIỂU NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2015.html Fri, Jan 08, 2016 23:56:45 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC SEMINAR “PHƯƠNG PHÁP VÀ KINH NGHIỆM TỰ HỌC HIỆU QUẢ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-kinh-te-to-chuc-seminar-phuong-phap-va-kinh-nghiem-tu-hoc-hieu-qua.html Fri, Jan 08, 2016 14:40:31 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2015.html Thu, Dec 31, 2015 10:54:14 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN- HÀN QUỐC SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐHCN VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-giang-vien-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-sang-tham-va-lam-viec-voi-truong-dhcn-viet-tri.html Fri, Dec 25, 2015 13:34:58 GMT+7 <![CDATA[ĐOÀN CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KAZAN - LIÊN BANG NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-can-bo-lanh-dao-truong-dai-hoc-nghien-cuu-cong-nghe-quoc-gia-kazan-lien-bang-nga-sang-tham-va-lam-viec-voi-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Dec 25, 2015 13:32:10 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM NỮ SINH VIÊN CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-giai-bong-chuyen-nam-nu-sinh-vien-chao-mung-cac-ngay-le-lon-nam-2015.html Fri, Dec 04, 2015 17:03:59 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN NHÀ TRƯỜNG VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-buoi-gap-mat-can-bo-giang-vien-nha-truong-ve-nghi-huu-theo-che-do-nam-2015.html Mon, Nov 30, 2015 14:00:42 GMT+7 <![CDATA[HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thi-rung-chuong-vang-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2015.html Tue, Nov 24, 2015 08:13:04 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-le-mit-tinh-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Mon, Nov 23, 2015 09:49:58 GMT+7 <![CDATA[CHUNG KẾT MÔN BÓNG ĐÁ NAM CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chung-ket-mon-bong-da-nam-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Wed, Nov 18, 2015 10:14:14 GMT+7 <![CDATA[KHAI MẠC HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015- 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-hoi-giang-cap-truong-nam-hoc-2015-2016.html Mon, Nov 16, 2015 07:47:21 GMT+7 <![CDATA[HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-hien-mau-nhan-dao-cua-can-bo-giang-vien-va-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Nov 13, 2015 14:32:49 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 KHỐI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-dao-tao-nam-hoc-2014-2015-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2015-2016-khoi-giao-duc-dao-tao-bo-cong-thuong.html Fri, Nov 06, 2015 21:27:05 GMT+7 <![CDATA[KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doi-tuong-ket-nap-dang-nam-2015.html Mon, Nov 02, 2015 09:59:38 GMT+7 <![CDATA[KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-hoi-dien-van-nghe-chao-don-tan-sinh-vien.html Wed, Oct 28, 2015 16:57:52 GMT+7 <![CDATA[ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2015-2017]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dai-bieu-hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-vii-nhiem-ky-2015-2017.html Wed, Oct 28, 2015 07:40:56 GMT+7 <![CDATA[LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-khai-giang-nam-hoc-moi-2015-2016.html Fri, Oct 23, 2015 13:28:19 GMT+7 <![CDATA[NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nhung-hoat-dong-chao-mung-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10.html Tue, Oct 20, 2015 16:41:31 GMT+7 <![CDATA[GIAO LƯU NỮ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/giao-luu-nu-can-bo-vien-chuc-ky-niem-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam.html Tue, Oct 20, 2015 10:40:57 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-ban-thuong-vu-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-phu-tho.html Wed, Oct 14, 2015 12:23:07 GMT+7 <![CDATA[ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dem-giao-luu-van-nghe-chao-don-tan-sinh-vien.html Thu, Oct 08, 2015 09:36:12 GMT+7 <![CDATA[NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-ve-tham-va-lam-viec-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Oct 07, 2015 16:14:23 GMT+7 <![CDATA[KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-giang-lop-tieng-anh-trinh-do-a2-danh-cho-giang-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Sep 25, 2015 16:18:45 GMT+7 <![CDATA[Khoa Công nghệ Hóa học tổ chức giải bóng đá nam sinh viên chào đón năm học mới 2015 – 2016]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-giai-bong-da-nam-sinh-vien-chao-don-nam-hoc-moi-2015-2016.html Mon, Sep 21, 2015 18:42:35 GMT+7 <![CDATA[KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN “ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-giang-lop-tap-huan-phuong-phap-giang-day-hien-dai.html Wed, Sep 09, 2015 17:44:11 GMT+7 <![CDATA[CHÀO ĐÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015 NHẬP HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chao-don-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-nam-2015-nhap-hoc.html Mon, Aug 24, 2015 11:57:24 GMT+7 <![CDATA[Chương trình hoạt động tình nguyện của trường Đại học Dongshin - Hàn Quốc tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/chuong-trinh-hoat-dong-tinh-nguyen-cua-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Aug 19, 2015 09:55:51 GMT+7 <![CDATA[HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN - HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-tinh-nguyen-cua-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Aug 17, 2015 12:14:45 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-lop-boi-duong-nghiep-vu-cho-doi-ngu-can-bo-quan-ly.html Mon, Aug 03, 2015 10:11:50 GMT+7 <![CDATA[Ban Giám hiệu nhà trường và Công đoàn tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ, viên chức là con thương bệnh binh, liệt sỹ hiện đang công tác tại trường]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ban-giam-hieu-nha-truong-va-cong-doan-to-chuc-buoi-gap-mat-cac-can-bo-vien-chuc-la-con-thuong-benh-binh-liet-sy-hien-dang-cong-tac-tai-truong.html Fri, Jul 24, 2015 11:01:20 GMT+7 <![CDATA[Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hop-hoi-dong-khoa-hoc-va-dao-tao-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Jul 22, 2015 09:59:32 GMT+7 <![CDATA[Phú Thọ: Tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/phu-tho-tong-ket-chuong-trinh-tiep-suc-mua-thi-nam-2015.html Tue, Jul 07, 2015 08:25:40 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi 2015”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-chuong-trinh-tiep-suc-mua-thi-2015.html Thu, Jul 02, 2015 22:30:58 GMT+7 <![CDATA[Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Jun 29, 2015 15:00:06 GMT+7 <![CDATA[Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh được tín nhiệm tái cử Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/bi-thu-dang-uy-bo-cong-thuong-tran-tuan-anh-duoc-tin-nhiem-tai-cu-uy-vien-ban-chap-hanh-dang-uy-khoi-cac-co-quan-trung-uong.html Sat, Jun 27, 2015 22:37:41 GMT+7 <![CDATA[Đoàn trường ĐHCN Việt Trì: Tổ chức giải bóng đá nam sinh viên khu nội trú năm 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-truong-dhcn-viet-tri-to-chuc-giai-bong-da-nam-sinh-vien-khu-noi-tru-nam-2015.html Wed, Jun 17, 2015 09:29:40 GMT+7 <![CDATA[Đoàn công tác Bộ Công Thương đến với Trường Sa]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/doan-cong-tac-bo-cong-thuong-den-voi-truong-sa.html Tue, Jun 09, 2015 09:22:26 GMT+7 <![CDATA[Lễ trao học bổng và hội thảo tư vấn việc làm tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-trao-hoc-bong-va-hoi-thao-tu-van-viec-lam-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Jun 04, 2015 15:29:01 GMT+7 <![CDATA[Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam lần thứ VII]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lien-hiep-cac-hoi-khkt-viet-nam-lan-thu-vii.html Wed, Jun 03, 2015 20:36:33 GMT+7 <![CDATA[Khoa Điện khai mạc Lễ bảo vệ Đồ án - Khóa luận tốt nghiệp khóa tuyển sinh 2011 - 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-dien-khai-mac-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-khoa-tuyen-sinh-2011-2015.html Sat, May 30, 2015 14:03:35 GMT+7 <![CDATA[Một số giải pháp khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/mot-so-giai-phap-khuyen-khich-giang-vien-doi-moi-phuong-phap-giang-day.html Thu, May 28, 2015 00:11:04 GMT+7 <![CDATA[Khai mạc Lễ bảo vệ Đồ án - Khóa luận tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/khai-mac-le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-khoa-cong-nghe-thong-tin.html Wed, May 27, 2015 21:47:27 GMT+7 <![CDATA[Đại hội Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Việt Trì lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2015-2020]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dang-bo-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-xxxii-nhiem-ky-2015-2020.html Sat, May 23, 2015 23:33:02 GMT+7 <![CDATA[Lễ bảo vệ Đồ án- Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính qui khóa tuyển sinh 2011-2015 trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-bao-ve-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-he-dai-hoc-chinh-qui-khoa-tuyen-sinh-2011-2015-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, May 22, 2015 11:12:37 GMT+7 <![CDATA[ Lễ biểu dương và trao học bổng cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và chung kết Hội thi MSS VUI-2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-bieu-duong-va-trao-hoc-bong-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-va-chung-ket-hoi-thi-mss-vui-2015.html Wed, May 20, 2015 23:51:54 GMT+7 <![CDATA[Hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-chao-mung-ky-niem-ngay-giai-phong-mien-nam-30-4-va-ngay-quoc-te-lao-dong-01-5-2015.html Fri, Apr 24, 2015 17:40:13 GMT+7 <![CDATA[Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-co-van-hoc-tap-trong-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi.html Fri, Apr 24, 2015 15:50:29 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-i-nam-hoc-2014-2015.html Fri, Apr 24, 2015 15:46:29 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với Sinh viên]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-hoi-nghi-doi-thoai-giua-hieu-truong-voi-sinh-vien.html Tue, Apr 14, 2015 16:16:55 GMT+7 <![CDATA[Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nhiệm kỳ 2015-2020]]> http://vui.edu.vn/su-kien/le-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-hieu-truong-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nhiem-ky-2015-2020.html Mon, Jan 12, 2015 10:04:46 GMT+7 <![CDATA[Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11]]> http://vui.edu.vn/su-kien/chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11.html Sun, Nov 23, 2014 18:48:35 GMT+7 <![CDATA[Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/su-kien/hoi-nghi-can-bo-vien-chuc-nam-hoc-2014-2015-cua-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Sun, Nov 02, 2014 21:26:53 GMT+7 <![CDATA[Đại hội đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì lần thứ 33 nhiệm kỳ 2014 - 2017]]> http://vui.edu.vn/su-kien/dai-hoi-doan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-lan-thu-33-nhiem-ky-2014-2017.html Mon, Oct 27, 2014 13:24:23 GMT+7 <![CDATA[Bộ Công Thương tổng kết công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng năm học 2013 - 2014 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015]]> http://vui.edu.vn/su-kien/bo-cong-thuong-tong-ket-cong-tac-dao-tao-dao-tao-boi-duong-nam-hoc-2013-2014-va-phuong-huong-trien-khai-nhiem-vu-nam-hoc-2014-2015.html Sun, Oct 19, 2014 21:57:37 GMT+7 <![CDATA[Khai giảng năm học 2014 -2015]]> http://vui.edu.vn/su-kien/khai-giang-nam-hoc-2014-2015.html Fri, Oct 10, 2014 23:48:29 GMT+7 <![CDATA[Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Dongshin - Hàn Quốc và trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu]]> http://vui.edu.vn/su-kien/can-bo-giang-vien-sinh-vien-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-va-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-cac-hoat-dong-tinh-nguyen-giao-luu.html Tue, Aug 19, 2014 15:10:55 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trao quà cho các gia đình liệt sĩ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-trao-qua-cho-cac-gia-dinh-liet-si.html Wed, Aug 13, 2014 08:55:45 GMT+7 <![CDATA[Hội nghị quán triệt quy chế Đào tạo đầu năm học 2014 - 2015]]> http://vui.edu.vn/su-kien/hoi-nghi-quan-triet-quy-che-dao-tao-dau-nam-hoc-2014-2015.html Tue, Jul 29, 2014 00:31:39 GMT+7 <![CDATA[Sáng ngày 23/7/2014, Đoàn cán bộ, viên chức trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bính ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/sang-ngay-23-7-2014-doan-can-bo-vien-chuc-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-da-tham-va-tang-qua-cho-me-viet-nam-anh-hung-nguyen-thi-binh.html Thu, Jul 24, 2014 15:11:02 GMT+7 <![CDATA[Ngày 02/07/2014, Đoàn cán bộ lãnh đạo Trường Đại học ChoDang - Hàn Quốc đã thăm và làm việc tại Nhà trường]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ngay-02-07-2014-doan-can-bo-lanh-dao-truong-dai-hoc-chodang-han-quoc-da-tham-va-lam-viec-tai-nha-truong.html Wed, Jul 02, 2014 16:08:46 GMT+7 <![CDATA[Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì giao lưu bóng chuyền với các Trường Cao đẳng ở Thái Nguyên]]> http://vui.edu.vn/su-kien/truong-dh-cong-nghiep-viet-tri-giao-luu-bong-chuyen-voi-cac-truong-cao-dang-o-thai-nguyen.html Mon, Jun 16, 2014 09:36:02 GMT+7 <![CDATA[Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2014]]> http://vui.edu.vn/su-kien/hoi-dien-nghe-thuat-quan-chung-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-2014.html Sun, May 18, 2014 14:44:59 GMT+7 <![CDATA[Ngày 10/4/2014, các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ quản lý Bộ Công Thương về thăm Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ngay-10-4-2014-cac-dong-chi-nguyen-la-lanh-dao-va-can-bo-quan-ly-bo-cong-thuong-ve-tham-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Apr 10, 2014 17:56:51 GMT+7 <![CDATA[Khoa Công nghệ Hóa học tổ chức giải bóng chuyền nam sinh viên chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2014)]]> http://vui.edu.vn/su-kien/khoa-cong-nghe-hoa-hoc-to-chuc-giai-bong-chuyen-nam-sinh-vien-chao-mung-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh-26-03-1931-26-03-2014.html Fri, Apr 04, 2014 15:06:33 GMT+7 <![CDATA[Báo cáo tự đánh giá (Để đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì)]]> http://vui.edu.vn/su-kien/bao-cao-tu-danh-gia-de-dang-ki-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Mar 24, 2014 13:34:44 GMT+7 <![CDATA[Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH (đợt 1) khóa tuyển sinh năm 2012]]> http://vui.edu.vn/su-kien/le-trao-bang-tot-nghiep-dai-hoc-cho-sinh-vien-lien-thong-cd-dh-dot-1-khoa-tuyen-sinh-nam-2012.html Mon, Mar 03, 2014 08:42:17 GMT+7 <![CDATA[Ngày 24/1/2014 Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã tổ chức buổi gặp mặt nguyên cán bộ, giáo viên công nhân viên của Nhà trường]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ngay-24-1-2014-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-da-to-chuc-buoi-gap-mat-nguyen-can-bo-giao-vien-cong-nhan-vien-cua-nha-truong.html Sat, Jan 25, 2014 23:52:53 GMT+7 <![CDATA[Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, tháng 11 năm 2013]]> http://vui.edu.vn/su-kien/bao-cao-tu-danh-gia-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-thang-11-nam-2013.html Fri, Nov 22, 2013 09:36:28 GMT+7 <![CDATA[Khai mạc Hội thao Khối GD-ĐT ngành Công Thương lần thứ VI – Cúp Tạp chí Công Thương năm 2013 ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/khai-mac-hoi-thao-khoi-gd-dt-nganh-cong-thuong-lan-thu-vi-cup-tap-chi-cong-thuong-nam-2013.html Thu, Oct 24, 2013 10:55:17 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được phép đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-2/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-duoc-phep-dao-tao-dai-hoc-nganh-ngon-ngu-anh.html Sun, Jul 14, 2013 11:09:02 GMT+7 <![CDATA[Họp Ban tổ chức Hội thao khối Giáo dục - Đào tạo ngành Công Thương lần thứ VI năm 2013]]> http://vui.edu.vn/su-kien/hop-ban-to-chuc-hoi-thao-khoi-giao-duc-dao-tao-nganh-cong-thuong-lan-thu-vi-nam-2013.html Tue, Jul 02, 2013 16:53:40 GMT+7 <![CDATA[Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-2/be-giang-va-trao-bang-tot-nghiep-dai-hoc-van-bang-2-nganh-ngon-ngu-anh.html Tue, Jun 18, 2013 09:12:38 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức làm vệ sinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2013]]> http://vui.edu.vn/su-kien/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-lam-ve-sinh-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-05-6-2013.html Fri, Jun 07, 2013 08:57:02 GMT+7 <![CDATA[Công đoàn trường tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/cong-doan-truong-to-chuc-buoi-toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-ve-doi-moi-phuong-phap-giang-day-theo-hoc-che-tin-chi.html Mon, May 20, 2013 14:53:41 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ke-hoach-to-chuc-buoi-toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-ve-doi-moi-phuong-phap-giang-day-theo-hoc-che-tin-chi.html Tue, May 14, 2013 11:03:04 GMT+7 <![CDATA[Thi đấu Bóng chuyền chào mừng 38 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 127 năm ngày Quốc tế lao động; 123 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ đại]]> http://vui.edu.vn/su-kien/thi-dau-bong-chuyen-chao-mung-38-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-va-127-nam-ngay-quoc-te-lao-dong-123-nam-ngay-sinh-nhat-chu-tich-ho-chi-minh-vi-dai.html Tue, May 14, 2013 10:36:23 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch, nội dung, quy trình tự đánh giá kiểm định chất lượng GD trường ĐH Công nghiệp Việt Trì năm 2013]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ke-hoach-noi-dung-quy-trinh-tu-danh-gia-kiem-dinh-chat-luong-gd-truong-dh-cong-nghiep-viet-tri-nam-2013.html Thu, Apr 25, 2013 16:28:41 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch hoạt động Quý II của BCH Công đoàn Trường Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ke-hoach-hoat-dong-quy-ii-cua-bch-cong-doan-truong-chao-mung-ky-niem-cac-ngay-le-lon-nam-2013.html Mon, Apr 22, 2013 17:40:02 GMT+7 <![CDATA[Ngày hội hiến máu nhân đạo tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/su-kien/ngay-hoi-hien-mau-nhan-dao-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Mon, Apr 15, 2013 11:15:43 GMT+7 <![CDATA[Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ I năm học 2012 - 2013]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-2/hoi-nghi-so-ket-cong-tac-dao-tao-hoc-ky-i-nam-hoc-2012-2013.html Mon, Apr 08, 2013 11:34:45 GMT+7 <![CDATA[Đoàn trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2013]]> http://vui.edu.vn/su-kien/doan-truong-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-thang-thanh-nien-nam-2013.html Tue, Mar 12, 2013 14:25:45 GMT+7 <![CDATA[Danh sách thí sinh đạt điểm xét tuyển nguyện vọng 2 hệ Đại học, Cao đẳng]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-2/danh-sach-thi-sinh-dat-diem-xet-tuyen-nguyen-vong-2-he-dai-hoc-cao-dang.html Fri, Sep 07, 2012 11:36:18 GMT+7