Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu - Lịch thi

rss feed

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2019

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2019

Thời khóa biểu bổ sung giai đoạn 1 học kỳ IV đại học liên thông khóa TS 2017.

Thời khóa biểu bổ sung giai đoạn 1 học kỳ IV đại học liên thông khóa TS 2017.

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2018-2019 (đợt 2)

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2018-2019 (đợt 2)

Thời khóa biểu học kỳ II-Sinh viên Lào khóa tuyển sinh năm 2018.

Thời khóa biểu học kỳ II-Sinh viên Lào khóa tuyển sinh năm 2018.

Lịch thi cho Sinh viên Lào

Lịch thi cho Sinh viên Lào

Thời khóa biểu bổ sung giai đoạn 1 học kỳ II Đại học khóa TS 2018

Thời khóa biểu bổ sung giai đoạn 1 học kỳ II Đại học khóa TS 2018

Lịch thi kỳ III đại học liên thông hệ chính quy khóa TS 2017

Lịch thi kỳ III đại học liên thông hệ chính quy khóa TS 2017

Điều chỉnh lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016

Điều chỉnh lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016

Điều chỉnh lịch thi học kỳ I-ĐH khóa TS 2018; Kỳ III-ĐH khóa TS 2017; kỳ III-ĐH khóa TS 2015.

Điều chỉnh lịch thi học kỳ I-ĐH khóa TS 2018; Kỳ III-ĐH khóa TS 2017; kỳ III-ĐH khóa TS 2015.

Lịch thi kết thúc HP kỳ I các lớp ĐH khóa TS 2018 (2 cơ sở)

Lịch thi kết thúc HP kỳ I các lớp ĐH khóa TS 2018 (2 cơ sở)