KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì