THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì