Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

Thông báo số 19/TB-ĐHCNVT ngày 14/02/2020. V/v thay đổi mức thu kinh phí và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Thông báo số 19/TB-ĐHCNVT ngày 14/02/2020. V/v thay đổi mức thu kinh phí và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Thông báo số 20/TB-ĐHCNVT ngày 17/02/2020. V/v tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona

Thông báo số 20/TB-ĐHCNVT ngày 17/02/2020. V/v tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona

Thông báo số 12/TB-ĐHCNVT ngày 05/02/2020. V/v nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona

Thông báo số 12/TB-ĐHCNVT ngày 05/02/2020. V/v nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona

Thông báo số 11/TB-ĐHCNVT ngày 03/02/2020. Thông báo về dịch viên đường hô hấp cấp do Virus Corona

Thông báo số 11/TB-ĐHCNVT ngày 03/02/2020. Thông báo về dịch viên đường hô hấp cấp do Virus Corona

Thông báo số 176/TB-ĐHCNVT ngày 13/12/2019. Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng hai đại học đợt 3 năm 2019

Thông báo số 176/TB-ĐHCNVT ngày 13/12/2019. Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng hai đại học đợt 3 năm 2019

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Kế hoạch số 25/KH-ĐHCNVT ngày 05/6/2019. Kế hoạch thu học phí, kinh phí năm học 2019-2020

Kế hoạch số 25/KH-ĐHCNVT ngày 05/6/2019. Kế hoạch thu học phí, kinh phí năm học 2019-2020

Quyết định số 236/QĐ-ĐHCNVT ngày 16/4/2019. V/v công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng hai đại học và liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019

Quyết định số 236/QĐ-ĐHCNVT ngày 16/4/2019. V/v công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng hai đại học và liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019

V/v tuyển dụng viên chức năm 2019

V/v tuyển dụng viên chức năm 2019

TUYỂN DỤNG - Công ty CP Thủy điện Trung Nam

giới thiệu thông tin tuyển dụng nhân sự đợt 2 cho Công ty CP Thủy điện Trung Nam