Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

THÔNG BÁO SỐ 01 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - THÁNG 10/2018

THÔNG BÁO SỐ 01 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - THÁNG 10/2018

THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM 2018

THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM 2018

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016, 2017

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUÔC CHƯƠNG TRÌNH NTMN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUÔC CHƯƠNG TRÌNH NTMN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019

THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN CÁC KHOA HỌC CƠ BẢN

THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN CÁC KHOA HỌC CƠ BẢN

CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NĂM 2018

CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NĂM 2018

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN – HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN – HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ