Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Danh sách thí sinh trúng tuyển

Kế hoạch số 25/KH-ĐHCNVT ngày 05/6/2019. Kế hoạch thu học phí, kinh phí năm học 2019-2020

Kế hoạch số 25/KH-ĐHCNVT ngày 05/6/2019. Kế hoạch thu học phí, kinh phí năm học 2019-2020

Quyết định số 236/QĐ-ĐHCNVT ngày 16/4/2019. V/v công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng hai đại học và liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019

Quyết định số 236/QĐ-ĐHCNVT ngày 16/4/2019. V/v công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng hai đại học và liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019

V/v tuyển dụng viên chức năm 2019

V/v tuyển dụng viên chức năm 2019

TUYỂN DỤNG - Công ty CP Thủy điện Trung Nam

giới thiệu thông tin tuyển dụng nhân sự đợt 2 cho Công ty CP Thủy điện Trung Nam

Tham gia diễn đàn và triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào

tham gia diễn đàn và triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2018-2019

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2018-2019

Kế hoạch số 04/KH-ĐHCNVT ngày 28/01/2019. Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017, 2018.

Kế hoạch số 04/KH-ĐHCNVT ngày 28/01/2019. Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017, 2018.

HỘI NGHỊ HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 (VCCS 8)

HỘI NGHỊ HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 (VCCS 8)

THÔNG BÁO V/V BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN

THÔNG BÁO V/V BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN