Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN – HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ


Nằm trong hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dongshin - Hàn Quốc và trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai trường và góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai đất nước Việt Nam - Hàn Quốc. Ngày 01 tháng 01 năm 2018, đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Dongshin - Hàn Quốc sẽ sang thăm, giao lưu và tổ chức một số hoạt động tình nguyện tại Nhà trường.

Dưới đây là kế hoạch hoạt động cụ thể:

Ngày 01/01/2018:

Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Dongshin - Hàn Quốc sẽ có mặt tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì để chuẩn bị cho các hoạt động tình nguyện.

1. Tại cơ sở Lâm thao:

Ngày 02/01/2018:

- Từ 9h00 đến l0h00, tại phòng 201 Nhà 7 tầng, đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Dongshin – Hàn Quốc gặp mặt Ban Giám hiệu Nhà trường.

- Từ 10h00 đến 11h00, tại Hội trường cơ sở Lâm Thao: Giới thiệu Trường Đại học Dongshin – Hàn Quốc với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

- Từ 13h30 đến 17h00:

Tại phòng 102 Nhà C1:  Kiểm tra thị lực mắt.

Tại phòng 103 Nhà C1: Cắt tóc thẩm mỹ.

Ngày 03/01/2018

Buổi sáng từ 8h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Tại phòng 102 Nhà C1:  Kiểm tra thị lực mắt.

Tại phòng 103 Nhà C1: Cắt tóc thẩm mỹ.

Ngày 06/01/2018

- Từ 9h00 đến 1lh00:  Giao lưu thể thao (bóng chuyền và bóng đá)

Địa điểm: Sân bóng chuyền số 1, sân bóng đá mini;

- Từ 14h00  đến 17h00: Giao lưu văn hóa, văn nghệ

Địa điểm: Hội trường cơ sở Lâm Thao.

2. Tại cơ sở Việt trì.

Ngày 04, 05/01/2018

Buổi sáng từ 8h30 đến 11h00,  buổi chiều từ 13h30 đến 17h00:  Kiểm tra thị lực mắt, cắt tóc thẩm mỹ tại cơ sở Việt Trì.

line

Thông tin khác