THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016-2017 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì