THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊNG BANG NGA NĂM 2017 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì