Thông báo V/v tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì