Thông báo

Thông báo V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH (đợt 1) khóa tuyển...


THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học

cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH (đợt 1) khóa tuyển sinh năm 2012

 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-ĐHCNVT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên liên thông cao đẳng – đại học (đợt 1) khóa tuyển sinh 2012, nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 3 năm 2014.

- Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở Lâm Thao.

- Đối tượng nhận bằng: Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp thuộc các lớp (CHLT1, PTLT1, PTLT2, KTLT1, KTLT2) Đ12. Sinh viên khi đến nhận bằng mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân (nộp lại thẻ khi nhận bằng).

Đề nghị các Ông (Bà) Trưởng các khoa: Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật Phân tích, Kinh tế và các đơn vị liên quan thông báo nội dung văn bản này tới toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên các lớp nói trên được biết và thực hiện./.

line

Thông tin khác