THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì