THÔNG BÁO VV THU HỌC PHÍ KỲ I NĂM 2017 - 2018 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì