THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA VIẾT BÀI THAM LUẬN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì