Thông báo - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2011-2012

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2011-2012

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO VV THU HỌC PHÍ KỲ I NĂM 2017 - 2018

THÔNG BÁO VV THU HỌC PHÍ KỲ I NĂM 2017 - 2018

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ, KINH PHÍ NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ, KINH PHÍ NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO BGDĐT-KHCNMT VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2017

THÔNG TƯ SỐ 18 VÀ CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC"

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016-2017

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016-2017

THÔNG BÁO SỐ 1 V/v tổi chức Hội nghị Quốc tế Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (KSE 2017)

Thông báo số 1  V/v tổi chức Hội nghị Quốc tế Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (KSE 2017)