Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

THÔNG TIN HỘI VIÊN TẬP THỂ THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT PHÚ THỌ

THÔNG TIN HỘI VIÊN TẬP THỂ THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT PHÚ THỌ

Hội thảo "Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay; xu hướng Việt nam và thế giới"

Hội thảo "Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay; xu hướng Việt nam và thế giới"

Tham gia Hội nghị Khoa học Trường Đại học KHTN

Tham gia Hội nghị Khoa học Trường Đại học KHTN

Tham gia Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Hoá học

Tham gia Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Hoá học

THÔNG BÁO SỐ 01 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - THÁNG 10/2018

THÔNG BÁO SỐ 01 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - THÁNG 10/2018

THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM 2018

THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM 2018

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016, 2017