Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016, 2017

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUÔC CHƯƠNG TRÌNH NTMN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019

HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUÔC CHƯƠNG TRÌNH NTMN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019

THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN CÁC KHOA HỌC CƠ BẢN

THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN CÁC KHOA HỌC CƠ BẢN

CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NĂM 2018

CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NĂM 2018

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN – HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN – HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNSH TRONG LĨNH VỰC CNCB ĐẾN NĂM 2020

ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNSH TRONG LĨNH VỰC CNCB ĐẾN NĂM 2020