Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2017-2018

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2017-2018

Tuần sáng tạo - từ Ý tưởng đến hiện thực dành cho Sinh viên - Innovation Week - USTH - 17th - 20th August 2016

Tuần sáng tạo - từ Ý tưởng đến hiện thực dành cho Sinh viên - Innovation Week - USTH - 17th - 20th August 2016

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DẠY BÙ, HỌC BÙ NGÀY LỄ CHIẾN THẮNG 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05

Thông báo về việc dạy bù, học bù ngày Lễ chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05

THÔNG BÁO NGHỈ BÙ, HỌC BÙ NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

THÔNG BÁO NGHỈ BÙ, HỌC BÙ NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ VÀ NGHE TƯ VẤN SỨC KHỎE CỦA BÁC SĨ.

Trạm Y tế kính đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên đã tham gia khám sức khỏe ngày 05/4 của đơn vị mình đến Trạm Y tế cơ sở Lâm Thao nhận kết quả và nghe tư vấn sức khỏe của bác sĩ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2016

Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2016 như sau:

THÔNG BÁO SỐ 1041/BGDĐT-GDTrH

V/V SỬ DỤNG THUẬT NGỮ HÓA HỌC THEO TCVN 5529:2010 VÀ TCVN 5530:2010

THÔNG BÁO SỐ 65/VNCKH-KHDN

V/V TẠP CHÍ KHOA HỌC DẠY NGHỀ ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐANG BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐANG BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG