Trang chủThông báo

Thông báo

rss feed

Thông báo miễn giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 74

- Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học   2014-2015 (sau đây gọi là Nghị định 49);

Thông báo V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH (đợt 1) khóa tuyển sinh năm 2012

THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH (đợt 1) khóa tuyển sinh năm 2012

Công khai văn bằng

Danh sách sinh viên CĐ chính quy khóa 2009-2012 và liên thông khóa 2010-2012 đã nhận bằng tốt nghiệp Danh sách sinh viên CĐ chính quy khóa 2009-2012 và liên thông khóa 2010-2012 đã nhận CC GDQP Danh sách sinh viên CĐ chính quy khóa 2009-2012 và liên thông khóa 2010-2012 đã nhận CC GDTC Danh sách sinh viên CĐ chính quy khóa 2009-2012 đã nhận CC tiếng Anh Danh sách học sinh trung cấp chuyên nghiệp khóa 2010-2012 đã nhận bằng tốt nghiệp

Địa chỉ hộp thư điện tử các đơn vị

Để thuận tiện cho việc liên lạc của các đơn vị trong trường, các tổ chức và cá nhân ngoài trường phòng Tổ chức - Hành chính xin thông báo địa chỉ hộp thư điện tử của các đơn vị như sau: