THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì