THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN HACERA - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì