THÔNG BÁO TUYỂN DUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì