THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG TÚ - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì