Thông tin tuyển dụng

rss feed

Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên (VINAXUKI) tuyển dụng lao động

Căn cứ theo  công văn số 140311/TBTD-HC ngày 14-3-2011 của Công ty Xuân Kiên VINAXUKI. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể

Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tuyển dụng lao động

Căn cứ theo Công văn số 249/CV-PLVĐ ngày 10-3-2011 của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể

Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí tuyển dụng

Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí tuyển dụng