Thông tin tuyển dụng

rss feed

Công ty TNHH Sứ Tây Sơn tuyển dụng

Công ty TNHH Sứ Tây Sơn - địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2001 chuyên sản xuất gạch Ceramic và sứ vệ sinh cao cấp

Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm tuyển dụng lao động

Công văn số 20/CV-PL ngày 14-3-2011 của Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể

Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên (VINAXUKI) tuyển dụng lao động

Căn cứ theo  công văn số 140311/TBTD-HC ngày 14-3-2011 của Công ty Xuân Kiên VINAXUKI. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể

Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tuyển dụng lao động

Căn cứ theo Công văn số 249/CV-PLVĐ ngày 10-3-2011 của Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể

Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí tuyển dụng

Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí tuyển dụng