Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức khoa học công nghệ

Tin tức khoa học công nghệ

rss feed

ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 24/8/2018, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ứng dụng các phần mềm Adobe presenter và crocodile physics vào sạon bài giảng E – Learning trong dạy học Vật lý đại cương tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN QUỐC KHÁNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Chiều ngày 13/7/2018 tại Viện Sư Phạm Kỹ thuật - trường đại học Bách Khoa Hà Nội, NCS. Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng bộ môn Mạng máy tính - trường Đại  học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật với đề tài “Dạy học trực tuyến ngành Công nghệ thông tin theo tiếp cận tương tác” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Ngô Tứ Thành.

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường Đại học địa phuơng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường Đại học địa phuơng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Hội thảo Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ GD và HNQT

Hội thảo Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ GD và HNQT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 28/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme siêu thấm từ phế liệu (rơm, rạ) để ứng dụng trong nông nghiệp”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 028/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Vũ Đức Cường đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp và xác định tính kháng ung thu của một số dẫn xuất indenoisoquinilin có nhóm thể đơn giản ở vòng B”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 28/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Lý đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn xuất 4H-chromen”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 26/12/2017, TS. Bùi Ngọc Hà đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và các hoạt động phong trào”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 12/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Bùi Thị Phương Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu xác định axit uric trong mẫu sinh học (nước tiểu) bằng điện cực biến tính”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 11/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Mạc Đình Thiết đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 theo phương pháp sol-gel và ứng dụng trong phân hủy thuốc nhuộm xanh metylen”