Tin tức khoa học công nghệ

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SEMINA KHOA HỌC: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY TRIẾT HỌC...


Chiều ngày 6/11/2019, tại văn phòng Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức semina khoa học: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy Triết học Mác – Lênin ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”.

Tại buổi semina, ý kiến của các giảng viên nhấn mạnh: Triết học Mác – Lênin có vai trò quan trọng trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học, góp phần bồi dưỡng nhân sinh quan tiên tiến và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, nhân cách, phẩm chất, năng lực, niềm tin cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học nước ta hiện nay nói chung và sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng. Tuy nhiên, do các em sinh viên năm thứ nhất vừa rời ghế trường phổ thông bước vào môi trường đại học không tránh khỏi những bỡ ngỡ về môn học có tính trừu tượng, khái quát cao và phương pháp học tập ở bậc đại học. Vì vậy, Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức semina khoa học nhằm trao đổi, đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy Triết học Mác – Lênin ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã đưa ra những ý kiến trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ nhiều nội dung về những giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Triết học Mác - Lênin. Trong đó nhấn mạnh một số giải pháp:

Thứ nhất: Phát triển kỹ năng sử dụng giáo trình của sinh viên trong dạy học Triết học Mác – Lênin;

Thứ hai: Phát triển năng lực người học trong giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin;

Thứ ba: Định hướng cho sinh viên xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của học phần, đổi mới phương pháp học tập của sinh viên;

Thứ tư: Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa giúp các giảng viên trong bộ môn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin./.

line

Thông tin khác