Tin tức khoa học công nghệ

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương...


Sáng ngày 20/7/2015, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật triết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang hấp thụ nguyên tử xác dịnh một số kim loại trong thực phẩm” do ThS. Đặng Ngọc Định làm chủ nhiệm đã bảo vệ thành công.

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học, ứng dụng thực tiễn vì đề tài xác định: Có thể sử dụng phương pháp chiết pha rắn dung vỏ trấu biến tính làm pha tĩnh và làm giàu xác định lượng vết các ion kim loại với chi phí thấp. Đồng thời có thể áp dụng rộng trên nhiều đối tượng: mẫu môi trường, mẫu thực phẩm, mẫu dược phẩm.

Chủ tịch đồng kết luận: Đồng ý nghiệm thu đề tài sau khi đã chỉnh sửa theo những ý kiến đóng góp của Hội đồng để sớm triển khai các thành quả nghiên cứu trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt

Một số hình ảnh của Hội đồng:

line

Thông tin khác