Tin tức khoa học công nghệ

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu...


Chiều ngày 17/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hà Quang Ánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Xuất phát từ mục tiêu chế tạo được bê tông chịu axit từ đá quartzit Thanh Sơn (Phú Thọ) đạt được các tiêu chí như: cường độ nén, độ chịu axit, độ co, độ hút nước,… theo TCVN 9034; 2011; đồng thời xây dựng được quy trình chế tạ bê tông chịu chịu axit từ quartzit Thanh Sơn, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn nguồn quartzit và đánh giá các chỉ tiêu như: thành phần hóa học, thành phần khoáng; giá công quartzit thành các cỡ hạt theo yêu cầu cũng như phân tích, đánh gi4á tính chất của chất kết dính và phụ gia đóng rắn. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng nghiên cứu cấp phối bê tông chịu axit từ cốt liệu quartzit, chất kết dính và phụ gia đóng rắn; xây dựng quy trình chế tạo bê tông chịu axit quy mô phòng thí nghiệm; chế tạo thử và đánh giá tính chất của bê tông chế tạo được.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn . Bởi vì, đã xác định được thành phần hóa học và thành phần khoáng của nguyên liệu đá quartzit Thanh Sơn (Phú Thọ), mô đun của thủy tinh lỏng, thành phần của phụ gia đóng rắn; Đã nghiên cứu được cấp phối bê tông chịu axit từ quartzit Thanh Sơn; đã xây dựng được quy trình chế tạo bê tông chịu axit quy mô phòng thí nghiệm từ quartzit Thanh Sơn. Bên cạnh đó, đã đánh giá tính chất của bê tông chịu axit, kết quả thu được các mẫu đều đạt TCVN 9034 – 2011.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

line

Thông tin khác