Tin tức khoa học công nghệ

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn...


Ngày 19/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”

Với mục tiêu chiết tách tinh dầu trong sả chanh ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và khảo sát hoạt tính chống ung thư, nhóm nghiên cứu đã sử dụng quy trình tách chiết, định lượng tinh dầu, xác định chỉ số hóa lý, xác định thành phần và hàm lượng một số hợp chất trong tinh sả chanh để khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng ung thư của tinh dầu cây sả chanh thông qua phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước; khảo sát một số ảnh hưởng liên quan đến chưng cất tinh dầu; tính hiệu suất quá trình chưng cất; xác định các chỉ số hóa lý: màu sắc, độ trong, mùi vị, độ ẩm, tỉ trọng, chỉ số khúc xạ, chỉ số axit, chỉ số este, chỉ số xà phòng hóa, hàm lượng các chất. Đông thời xác định thành phần hóa học của tinh dầu sả chanh dựa vào phương pháp sắc ký lớp mỏng và phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC – MS).

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn . Bởi vì, theo kết quả nghiên cứu tại phòng Khảo sát hoạt tính – Viện Hóa sinh Biển – Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, hai mẫu tinh dầu sả củ PT(2) và sả lá PT(3) có khả năng diệt tế bào ung thư phổi kháng thuốc A549 khá mạnh, tiếp theo là đến dòng ung thư cổ tử cung Hela. Hai mẫu tinh dầu sả lá và sả củ không có khả năng diệt tế bào ung thư gan Hep3B.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

line

Thông tin khác