Tin tức khoa học công nghệ

Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên"


Sáng ngày 3/4/2015 trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên".

Thành phần tham dự Hội thảo gồm: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các Khoa; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm; Trưởng, Phó các bộ môn; các giảng viên có trình độ Tiến sĩ; các giảng viên đăng ký danh hiệu giáo viên giỏi; chiến sĩ thi đua năm học 2014 - 2015 và cán bộ giảng viên trong toàn trường quan tâm đến dự.

Chủ trì Hội thảo, các Đồng chí trong Ban Giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Hội thảo đã nhận được 44 bài Tham luận của các cán bộ quản lý và giảng viên trong toàn trường. Ban tổ chức đã lựa chọn 15 bài viết có chất lượng để trình bày trực tiếp tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, NGƯT. TS. Vũ Đình Ngọ - Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh Hội thảo khoa học nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ giảng viên trong việc xác định những yêu cầu, tiêu chí lựa chọn phương pháp dạy học cũng như kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy học trong giai đoạn hiện nay ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Trên cơ sở đó, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức của người giảng viên; đồng thời đề ra được phương pháp dạy học hiệu quả cho từng đối tượng cụ thể làm nền tảng cho việc đổi mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên trình bày tham luận của mình cũng như nhiều ý kiến thảo luận trao đổi trực tiếp. Các bài tham luận đều tập trung phân tích những vấn đề thực trạng và đưa ra nhiều kinh nghiệm, sáng kiến để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi đào tạo một cách toàn diện, sâu sắc và có hiệu quả hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến có giá trị của các tác giả, các thầy cô giáo về những giải pháp thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học cũng như việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong trường.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Đây là diễn đàn khoa học để cho các cán bộ quản lý giáo dục, các cán bộ giảng dạy có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về các phương pháp dạy học tích cực cũng như đề xuất các biện pháp nhằm đem lại hiệu quả thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy học trong Nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh hội thảo:

TS. Vũ Đình Ngọ - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội thảo