Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Hoạt động truyền thông Maketing cho công tác tuyển sinh trường Đại...


Ngày 29/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1- Trường ĐHCNVT, ThS. Đoàn Thanh Ngọc đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hoạt động truyền thông Maketing cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện xuất phát từ mục tiêu làm rõ lý thuyết về truyền thông maketing trong công tác tuyển sinh đối với Nhà trường. Đồng thời, đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông maketing trong công tác tuyển sinh thông qua các công cụ truyền thông mà Nhà trường đang áp dụng. Từ đó đưa ra các khuyến nghị đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh một cách hiệu quả.

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có tính khả thi vì đã cho thấy hiệu quả của các công cụ truyền thông đều có ảnh hưởng đến hiệu quả của công cụ truyền thông maketing trong công tác tuyển sinh của Nhà trường đang áp dụng. Trong đó có ảnh hưởng mạnh nhất hiệu quả hoạt động tuyên truyền, tiếp theo là hiệu quả hoạt động giảng viên đi tư vấn ở các trường phổ thông, tiếp theo là hiệu quả hoạt động khuyến mại trong tuyển sinh; hiệu quả hoạt động quảng cáo và hiệu quả hoạt động maketing trực tiếp. Các yếu tố này đều có tác động thuận chiều đến hiệu quả hoạt động truyền thông maketing trong công tác tuyển sinh.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt.

line

Thông tin khác