Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng...


Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 trường ĐHCN Việt Trì, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt của ThS. Lê Trọng Hùng đã bảo vệ thành công.

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn vì đã tổng hợp được 1 số  phương pháp thiết kế màng dầu ổ trượt: xây dựng mô hình đo áp suất màng dầu trong ổ trượt; chế tạo ổ và các đầu đo tại 5 vị trí phân bố áp suất thủy động màng dầu; tiến hành đo phân bố áp suất thủy động màng dầu và các đường phân bố áp suất với 6 loại dầu khác nhau.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

line

Thông tin khác