Tin tức khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu và tổng hợp chất kết dính vô cơ Aluminosilicat ứng dụng...


Sáng ngày 5/8/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Lê Thị Hiên đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu và tổng hợp chất kết dính vô cơ Aluminosilicat ứng dụng làm gạch không nung

Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn vì đã nghiên cứu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp poleme alumino silicat; đặc trưng liên kết trong mạch polyme; thành phần hóa học, tính chất của polymer. Các nghiên cứu này đã giải quyết yêu cầu ngày một cao đối với vật liệu vật xây dựng, nó sẽ thay thế cho các vật liệu đương đại đang dần dần không còn đáp ứng được yêu cầu kiến trúc xây dựng, tận dụng được nguồn nguyên liệu rất dồi dào, sẵn có trong nước, giảm được chi phí trong xây dựng các công trình. Đồng thời, không gây ô nhiễm môi trường, độ bền cơ học cao và có khả năng cách âm và cách nhiệt cao.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

line

Thông tin khác