Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức khoa học công nghệ

Tin tức khoa học công nghệ

rss feed

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Chiều ngày 17/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hà Quang Ánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Chiều ngày 16/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn học phần Vật lý đại cương theo module nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên Trường ĐHCN Việt Trì”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu điều chế bột màu Fe2O3 từ quặng inmenit Hà Tĩnh”

Ngày 21/7/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Mạnh Tiến đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu điều chế bột màu Fe2O3  từ quặng inmenit Hà Tĩnh”. 

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 18/7/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Đàm Thị Thanh Hương đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế xử lý nước sinh hoạt của Công ty cấp nước Việt Trì thành nước uống uống đóng chai quy mô 50l/h”.

Nghiệm thu đề tài NCKH " “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại Công nghiệp Việt Trì giai...

Ngày 27/6/2016, tại phòng 201 nhà 7 tầng, TS. Lê Thanh Tâm đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 – 2020”

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 21/6/2016, tại phòng 305, giảng đường C, TS. Nguyễn Thị Lan Anh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Tổng hợp vật liệu mangan oxit pha tạp coban theo phương pháp sol-gel và thăm dò khả năng ứng dụng trong siêu tụ.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 06/5/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Thành Đoàn – Khoa Công nghệ Hóa học đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa siêu ít xi măng từ hệ nguyên liệu Al2O3 - SiO2 - SiC.

Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu chiết, tách phân lập một số hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên (Crescentia cujete Lin) ứng dụng trong bào chế dược phẩm”.

Ngày 31/3/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chiết, tách phân lập một số hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên (Crescentia cujete Lin) ứng dụng trong bào chế dược phẩm”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Hoạt động truyền thông Maketing cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2020”.

Ngày 29/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1- Trường ĐHCNVT, ThS. Đoàn Thanh Ngọc đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hoạt động truyền thông Maketing cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2020”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số...

Ngày 29/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Nguyễn Thị Kim Thúy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được”.