Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức khoa học công nghệ

Tin tức khoa học công nghệ

rss feed

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 28/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần Kiến trúc Máy tính và Mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Nguyễn Tiến Khí đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu tổng hợp Pt kích thước nano với hình dạng khác nhau và thăm dò khả năng ứng dựng trong lĩnh vực xúc tác”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Bùi Đình Nhi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tái sinh than hoạt tính trong công nghiệp sản xuất strinitrotoluen (TNT) bằng sóng điện từ và dòng Nitơ bị ion hóa”.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 03/11/2017, TS. Minh Thị Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu xử lý khí thải chứa lưu huỳnh bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng các xúc tác ”.

TS. VŨ ĐÌNH NGỌ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Vũ Đinh Ngọ, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu kích thích phát triển quần thể vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải bằng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic ”.

TS. NGUYỄN THÀNH ĐOÀN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Nguyễn Thành Đoàn, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu chế tạo xi măng chịu nhiệt hệ CaO – MgO – Al2O3 (CMA) từ đolomit và nguyên liệu giàu Al2O3 trong nước ”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 25/12/2016, tại phòng 305, giảng đường C1 TS. Phan Minh Tân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp hepta – O – axetyl – β-maltozyl thiosemicacbazon của các benzandehit thế và thăm dò hoạt tính sinh học”.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”

Ngày 19/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Chiều ngày 17/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hà Quang Ánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Chiều ngày 16/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn học phần Vật lý đại cương theo module nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên Trường ĐHCN Việt Trì”.