Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức khoa học công nghệ

Tin tức khoa học công nghệ

rss feed

TS. VŨ ĐÌNH NGỌ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Vũ Đinh Ngọ, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu kích thích phát triển quần thể vi sinh vật ứng dụng trong xử lý nước thải bằng muối của axit bis(oxymethyl)phosphinic ”.

TS. NGUYỄN THÀNH ĐOÀN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 27/2/2017, TS. Nguyễn Thành Đoàn, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu chế tạo xi măng chịu nhiệt hệ CaO – MgO – Al2O3 (CMA) từ đolomit và nguyên liệu giàu Al2O3 trong nước ”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 25/12/2016, tại phòng 305, giảng đường C1 TS. Phan Minh Tân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp hepta – O – axetyl – β-maltozyl thiosemicacbazon của các benzandehit thế và thăm dò hoạt tính sinh học”.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”

Ngày 19/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Chiều ngày 17/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hà Quang Ánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Chiều ngày 16/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn học phần Vật lý đại cương theo module nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên Trường ĐHCN Việt Trì”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu điều chế bột màu Fe2O3 từ quặng inmenit Hà Tĩnh”

Ngày 21/7/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Mạnh Tiến đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu điều chế bột màu Fe2O3  từ quặng inmenit Hà Tĩnh”. 

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 18/7/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Đàm Thị Thanh Hương đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế xử lý nước sinh hoạt của Công ty cấp nước Việt Trì thành nước uống uống đóng chai quy mô 50l/h”.

Nghiệm thu đề tài NCKH " “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại Công nghiệp Việt Trì giai...

Ngày 27/6/2016, tại phòng 201 nhà 7 tầng, TS. Lê Thanh Tâm đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 – 2020”

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 21/6/2016, tại phòng 305, giảng đường C, TS. Nguyễn Thị Lan Anh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Tổng hợp vật liệu mangan oxit pha tạp coban theo phương pháp sol-gel và thăm dò khả năng ứng dụng trong siêu tụ.