Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức khoa học công nghệ

Tin tức khoa học công nghệ

rss feed

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”

Với mục tiêu đặt ra là tiếp cận một hướng phân tích mới trong đó có sự ứng dụng các sản phẩm tin học, cụ thể là ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen và áp dụng định lượng các dạng Asen trong một mẫu nước, ngày 18/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1-Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Nguyễn Thị Phương Thùy đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 11/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì đã họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa Spinel sử dụng trong công nghiệp luyện thép” do TS. Vũ Đình Ngọ làm Chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”

Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì, ThS. Vũ Quốc Hiến đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt ”

Ngày 07/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 trường ĐHCN Việt Trì, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt ” của ThS. Lê Trọng Hùng đã bảo vệ thành công. 

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu quy trình tách triết cafein từ nguyên liệu trà Phú Thọ ứng dựng trong sản xuất dược phẩm”

Ngày 03/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1 - Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Trần Thị Hằng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quy trình tách chiết cafein từ nguyên liệu trà Phú Thọ ứng dụng trong sản xuất dược phẩm”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”

Ngày 03/12/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Văn Khanh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý đầu sách và mượn trả sách tại thư viện trường...

Ngày 3/11/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, Thạc sĩ Trần Thị Hiệp đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý đầu sách và mượn trả sách tại thư viện trường ĐHCN Việt Trì”

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 16/10/2015, tại phòng 305, giảng đường C1- Trường ĐHCN Việt Trì, TS. Bùi Đình Nhi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của một số oxit kim loại chuyển tiếp cố định trên nền Polyme trong xử lý nước thải chứa lưu huỳnh”.

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xem xét, tài trợ một số hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học sau đây: (Lưu ý: Đối với hoạt động 2, 6, 7, 8, 9, Quỹ bắt đầu triển khai từ năm 2016)

HỘI THẢO KHOA HỌC “ NHỮNG ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP”

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp là văn bản quan trọng có ảnh hưởng rất lớn trong công tác hạch toán kế toán và có hiệu lực  kể từ ngày 01/01/2015. Trong quá trình thực hiện tại một số doanh nghiệp và giảng dạy tại trường đại học Công nghiệp Việt Trì, nhận thấy có nhiều khó khăn vướng mắc. Để sinh viên ngành kế toán có thể tiếp cận nhanh với thực tế khi đi thực tập và khi đi làm kế toán trong các doanh nghiệp, đồng thời để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những điểm mới, đề xuất các giải pháp quản lý tài chính kế toán hiệu quả tiết kiệm chi phí và thời gian, được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, khoa Kinh tế đã tổ chức Hội thảo “Những điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC”.