Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức khoa học công nghệ

Tin tức khoa học công nghệ

rss feed

Seminar khoa học “Các thiết bị gia công cơ khí CNC, công nghệ thiết kế ngược Scan-3D, công nghệ CAD/CAM"

Trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong thiết kế chế tạo các sản phẩm công nghệ ngày càng phổ biến ở Việt Nam. CAD (Computer Aided Design) là máy tính trợ giúp thiết kế, CAM (Computer Aided Manufacturing) là máy tính trợ giúp chế tạo. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, CAD/CAM đã được ứng dụng nhanh chóng trong công nghệ, vì nó là công cụ giúp các chuyên gia thiết kế và chế tạo sản phẩm có hiệu quả để tăng năng suất lao động, giảm cường độ lao động, tự động hoá quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu và tổng hợp chất kết dính vô cơ Aluminosilicat ứng dụng làm gạch không nung”

Sáng ngày 5/8/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Lê Thị Hiên đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu và tổng hợp chất kết dính vô cơ Aluminosilicat ứng dụng làm gạch không nung”

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang hấp thụ nguyên tử xác định một số kim loại...

Sáng ngày 20/7/2015, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật triết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang hấp thụ nguyên tử xác dịnh một số kim loại trong thực phẩm” do ThS. Đặng Ngọc Định làm chủ nhiệm đã bảo vệ thành công.

Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu điều kiện tách hoạt chất Licopen và β-Carotenb trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng”

Sáng ngày 16/7/2015, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu điều kiện tách hoạt chất Licopen và β-Carotenb trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng” do ThS. Bùi Thị Thơi làm chủ nhiệm đã bảo vệ thành công.

Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 5 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt phương hướng, mục tiệu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020.

Thảo luận Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

Ngày 21/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo “Quy định cụ thể về quản lý và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Ngày 23/6/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Dự thảo “Quy định cụ thể về quản lý và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của thạc sỹ Vũ Đức Cường

Ngày 26/6/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, Thạc sĩ Vũ Đức Cường đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hexahydro pyrazine [1,2b]isoquinoline” Sau khi trình bày kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các ủy viên phản biện cũng như các thành viên trong Hội đồng. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 26/6/2015, TS. Hoàng Thị Kim Vân đã bảo vệ thành công đề tài cấp trường “Nghiên cứu tổng hợp một số thiosemicarbazon có chứa đồng thời hợp phần monosaccaride và hợp chất cacbonyl và khảo sát khả năng ứng dụng ức chế ăn mòn và chống rỉ sét của kim loại.”

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất năng lượng trong ống hút bơm ly tâm”

Ngày 24/6/2015, tại phòng 305, giảng đường C1, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất năng lượng trong ống hút bơm ly tâm”