Tin tức khoa học công nghệ

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học


Chiều ngày 16/8/2016, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn học phần Vật lý đại cương theo module nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên Trường ĐHCN Việt Trì”.


Xuất phát từ mục tiêu tìm hiểu tình hình những khó khăn của sinh viên năm thứ nhất liên quan trực tiếp đến kỹ năng tự học trong quá trình học tập các học phần khoa học cơ bản trong chương trình đào tạo theo tín chỉ ở trường ĐHCN Việt Trì. Từ đó đóng góp lý luận và thực tiễn về biên soạn môđun dạy học, tổ chức dạy học theo phương pháp tự học có hướng dẫn theo mô đun trong lĩnh vực giảng dạy ở nhà trường. Đồng thời, nghiên cứu thiết kế tài liệu có hướng dẫn nhằm hỗ trợ tự học Vật lý đại cương cho sinh viên hệ đại học bao gồm các vấn đề lý thuyết và bài tập. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở nền tảng cho việc nghiên cứu nội dung của đề tài; Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở 2 lớp đạt kết quả khả quan, lượng sinh viên nắm vững kiến thức khi sử dụng tài liệu hướng dẫn theo mô đun tốt hơn, tinh thần tự giác tự lực, hứng thú của học tập của sinh viên được tăng lên.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

line

Thông tin khác