Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ


Ngày 28/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme siêu thấm từ phế liệu (rơm, rạ) để ứng dụng trong nông nghiệp.

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu tổng hợp polyme siêu thấm từ phế liệu (rơm, rạ) nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu sạch, thân thiện với môi trường mở ra hướng mới trong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tận dụng những phế phẩm trong nông nghiệp tạo ra những sản phẩm hữu ích và có giá trị kinh tế, đề tài đã tiến hành nghiên cứu tổng quan về vật liêu polyme siêu thấm và những ứng dụng của nó trong công nghiệp, nông lâm nghiệp; nghiên cứu thành phần nguyên liệu rơm rạ; quy trình xử lý nguyên liệu ban đầu, phân tích, đánh giá, lựa chọn tác nhân trong quá trình tổng hợp; nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình tổng hợp; sản xuất thử nghiệm sản phẩm polyme siêu thấm thương phẩm, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm chứa polyme siêu thấm.

Dựa trên cơ sở đó đề tài giải quyết các nội dung khoa học đã đăng ký thực hiện: Đã dùng dung dịch NaOH 7% tiền xử lý rơm rạ cho hiệu suất 69,8%. Kết quả phân tích trên máy hiển vi cho thấy cấu trúc sợi rơm tơi xốp, có nhiều vết nứt, diện tích bề mặt tăng, thuận lợi cho phản ứng đồng trùng hợp ghép; đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng đồng trùng hợp ghép; khảo sát đặc tính hút nước của vật liệu; Đã xây dựng được quy trình tổng hợp vật liệu polyme siêu thấm từ phế liệu rơm rạ và axit acrylic bằng phản ứng đồng trung hợp. Sản phẩm thu được đạt độ thấm hút cao, thân thiện với môi trường.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Xuất sắc.

Hình ảnh trong buổi bảo vệ.

line

Thông tin khác