Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Bùi Đình Nhi đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu tái sinh than hoạt tính trong công nghiệp sản xuất strinitrotoluen (TNT) bằng sóng điện từ và dòng Nitơ bị ion hóa”.

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tái sinh than hoạt tính bằng sóng điện tử và dòng Nitơ bị ion hóa. Đồng thời khảo sát khả năng tái hấp phụ của TNT, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu các chế độ làm việc khác nhau đến hiệu quả tái sinh TNT; nghiên cứu ảnh hưởng của tần số sóng điện tử; điện áp ion hóa; áp suất khí nén Nitơ; ảnh hưởng của thời gian giải hấp phụ cũng như khảo sát khả năng tái hấp phụ của TNT.

Dựa trên cơ sở đó, đề tài giải quyết các nội dung khoa học đã đăng ký thực hiện và thu được những kết quả có thể ứng dụng vào thực tế. Phương pháp giúp hiệu suất tái sinh đạt 95,26% sau 60 phút xử lý trong điều kiện tần số điện từ 500 Hz, điện áp ion hóa 9 V và áp suất dòng khí Nitơ là 0,15 atm. Chỉ số COD của dòng thải sau hấp phụ thấp 130 mg/l đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường, TNT có thể tái sinh nhiều lần. Phương pháp này có triển vọng rất lớn để ứng dụng thực tế trong việc tái sinh than hoạt tính trong công nghiệp sản xuất thuốc nổ 2,4,6 – trinitrotoluen.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại tốt.

Hình ảnh trong buổi bảo vệ đề tài.

line

Thông tin khác