Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 28/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần Kiến trúc Máy tính và Mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu và tổ chức dạy học trực tuyến học phần Kiến trúc máy tính và Mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin. Đồng thời định hướng phát triển dạy học trực tuyến các học phần khác thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, nhóm nghiên cứu đã thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý dạy và học trực tuyến cho học phần Kiến trúc máy tính và Mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin. Thiết kế cấu trúc nội dung khóa học trực tuyến học phần Kiến trúc máy tính và mạng máy tính; thiết kế xây dựng bài giảng điện tử đạt chuẩn và upload bài giảng lên hệ thống quản lý dạy và học trực tuyến; Thiết kế và xây dựng bộ công cụ kiểm tra và đánh giá đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính dưới các hình thức: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài thi trắc nghiệm; Thiết kế và xây dựng các hoạt động giao tiếp trong đào tạo trực tuyến; Định hướng xây dựng mô hình đào tạo trực tuyến cho ngành Công nghệ Thông tin.

Dựa trên cơ sở đó, đề tài giải quyết các nội dung khoa học đã đăng ký thực hiện và thu được những kết quả có thể ứng dụng vào thực tế. Đề tài đã đánh giá thực tiễn về việc ứng dụng E - Learning trong dạy học và dạy học trực tuyến tại khoa CNTT – Trường ĐHCN Việt Trì làm sơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu đề tài. Đã nêu ra quy trình chung và mô tả những việc nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, tổ chức khóa học trực tuyến học phần Kiến trúc Máy tính, tương tự vận dụng đối với học phần Mạng máy tính. Đã đánh giá kết quả TNSP đối với học phần Kiến trúc Máy tính để chứng minh tính khả thi và hiệu quả của sản phẩm nghiên cứu.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

Hình ảnh trong buổi Nghiệm thu.

line

Thông tin khác