Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 26/12/2017, TS. Bùi Ngọc Hà đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và các hoạt động phong trào”.

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu đánh giá vai trò của các hoạt động phong trào và thực trạng tham gia hoạt động của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp thu hút sinh viên tham gia các hoạt động phong trào, giúp sinh viên tránh xa các tệ nạn xã hội góp phần cùng nhà trường xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh. Đề tài đã nghiên cứu sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Nhà trường đối với các phong trào của sinh viên; nghiên cứu đánh giá thực trạng tham gia các hoạt động phong trào của sinh viên và đánh giá hiệu quả của việc tham gia các hoạt động phong trào của sinh viên đối với việc học tập và rèn luyện, lập nghiệp.

Dựa trên cơ sở đó đề tài giải quyết các nội dung khoa học đã đăng ký thực hiện và đưa ra được 04 giải pháp gắn với điều kiện thực tế của Nhà trường để đẩy mạnh hoạt động phong trào và phát huy tính tích cực của sinh viên.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại đạt yêu cầu

line

Thông tin khác