Tin tức khoa học công nghệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG


Ngày 28/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Lý đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn xuất 4H-chromen”.

Tổng hợp và nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học cao để ứng dụng trong y dược là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Trong dó phải kể đến chromen như là bộ khung cơ bản của các loại polyphenol và tìm thấy rộng rãi trong tư nhiên như alkaloid, tocopherol, flavonoid và anthoyanin. Để góp phần vào việc nghiên cứu hóa học của các hợp chất 2-amino-4H-chromen và việc nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một số nhiệm vụ như khảo sát xúc tác cho phản ứng tổng hợp 2-amino-4H-chromen; tổng hợp một số hợp chất của 2-amino-4H-chromen; thăm dò hoạt tính sinh học của một số chất 2-amino-4H-chromen đã tổng hợp được.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn, có thể áp dụng để sản xuất thực nghiệm. Đề tài đã nghiên cứu và tổng hợp được 6 dẫn chất của 4H-chromen và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của 2 trong 6 dẫn xuất và nhận thấy các hợp chất có hoạt tính sinh học.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Tốt

 

line

Thông tin khác