Tin tức khoa học công nghệ

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường


Ngày 03/11/2017, TS. Minh Thị Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Nghiên cứu xử lý khí thải chứa lưu huỳnh bằng phương pháp oxi hóa pha lỏng các xúc tác ”.

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu chế tạo phản ứng oxi hóa hợp chất lưu huỳnh sử dụng chất xúc tác một số ôxit kim loại chuyển tiếp cố định trên nền polymer, đề tài đã đi vào nghiên cứu đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường trong các nhà máy giấy tại Việt Nam; tiến hành phân tích một số phương pháp xử lý khí thải H2S; phân tích tình hình nghiên cứu các chất xúc tác trong xử lý khí thải chứa lưu huỳnh; xác định hoạt tính xúc tác của một số kim loại chuyển tiếp trong phản ứng ôxi hóa hợp chất chứa lưu huỳnh; xác định hoạt tính xúc tác của hỗn hợp ôxit kim loại cố định trên nền polymer trong phản ứng ôxi hóa các hợp chất lưu huỳnh; xác định tính chất bề mặt và xác định cơ chế của chất xúc tác trong phản ứng ô xi hóa các hợp chất chứa lưu huỳnh.

Dựa trên cơ sở đó đề tài  giải quyết các nội dung khoa học đã đăng ký thực hiện và thu được những kết quả có thể ứng dụng vào thực tế. Trong các ô xít chuyển tiếp sử dụng thì CuO va MnO2 thể hiện hoạt tính xúc tác cao nhất và chứng minh được độ bền vững của chất xúc tác trong điều kiện phản ứng khắc nghiệt như khuấy trộn mạnh, môi trường kiềm và nhiệt độ cao.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại ……

line

Thông tin khác