Tin tức & sự kiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẾ CHUYÊN MÔN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


Sau hơn một tháng triển khai kế hoạch đi thực tế chuyên môn, sáng ngày 18/5/2017 tại phòng 201- Nhà C2 Bộ môn Lý luận Chính trị đã tổ chức báo cáo kết quả thực tế chuyên môn của các giảng viên trong đơn vị.

Báo cáo kết quả thực tế chuyên môn lần này Bộ môn có 11 báo cáo. Trong đó, các báo cáo tập trung tìm hiểu những vấn đề thực tiễn tại địa phương và đơn vị như: Tìm hiểu vai trò và lợi ích của việc tham gia các hoạt động phong trào đối với sinh viên, tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và xây dựng gia đình văn hóa, công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Lâm Thao, quá trình phát triển kinh tế của các doanh nghiệp tư nhân tên địa bàn huyện Phù Ninh, tìm hiểu lịch sử Đảng bộ địa phương, tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.... Các báo cáo đã đi sâu tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp những kiến thức mới bổ sung cho nội dung bài giảng.

Báo cáo kết quả thực tế chuyên môn là hoạt động thường niên của giảng viên trong đơn vị. Triển khai và thực hiện kế hoạch thực tế chuyên môn cũng chính là thực hiện phương châm “gắn lý thuyết với thực tiễn”, giúp giảng viên có cái nhìn sâu sắc hơn về những vẫn đề thực tiễn đang đặt ra từ đó có cách tiếp cận những kiến thức mới phù hợp với nội dung bài giảng và nghiên cứu khoa học.

TS. Bùi Ngọc Hà - Trưởng bộ môn Lý luận Chính trị

line

Thông tin khác