Tin tức & sự kiện

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SEMINAR ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Chiều ngày 29/3/2019, Bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức seminar đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài: “Một số giải pháp khắc phục khó khăn tâm lý trong học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì” do Th.S Đào Thị Lan làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi seminar có đầy đủ các đồng chí giảng viên trong bộ môn.

Thực tế cho thấy, sinh viên năm thứ nhất các trường đại học nói chung, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng phần lớn là học sinh đang thực hiện bước chuyển tiếp từ môi trường học tập ở phổ thông sang môi trường học tập ở bậc đại học với nhiều khác biệt về khối lượng, nội dung tri thức, phương pháp giảng dạy, hình thức học tập…. Tất cả những sự khác biệt đó đã gây không ít khó khăn tâm lý khiến sinh viên có thể chán nản, không tập trung học tập hoặc không theo kịp, không đáp ứng được các yêu cầu học tập, dẫn đến kết quả học tập không cao.

Vì vậy, việc phát hiện khó khăn tâm lý cụ thể và tìm ra biện pháp khắc phục những khó khăn tâm lý này trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất các trường đại học, cao đẳng nói chung, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng là việc làm cần thiết. Xuất phát từ những lí do trên, nhóm tác giả đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài này.

Th.S Đào Thị Lan đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài báo cáo nội dung đề tài bao gồm: nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng về những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; nghiên cứu nguyên nhân của những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; nghiên cứu một số giải pháp khắc phục khó khăn tâm lý trong học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa to lớn nhằm khắc phục những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Buổi Seminar diễn ra với không khí vui vẻ, cởi mở. Các đồng chí giảng viên tham dự đã có những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiều vấn đề được đưa ra trao đổi, góp ý để làm sáng tỏ, nhiều nội dung được đề cập nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện đề tài./.

line

Thông tin khác