Tin tức & sự kiện

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH- KHOA CNTT TỔ CHỨC SEMINAR “ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0”


Trước tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) tới giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Ngày 26/09/2019 tại văn phòng khoa CNTT, bộ môn Mạng máy tính đã tổ chức buổi Seminar khoa học với chủ đề “Đào tạo ngành CNTT trong thời kỳ CMCN 4.0”, với sự có mặt của Lãnh đạo khoa CNTT và toàn bộ giảng viên trong khoa.

Buổi Seminar được bắt đầu bằng báo cáo của  TS. Nguyễn Quốc Khánh “Triết lý đào tạo ngành CNTT trong thời kỳ 4.0, mô hình đào tạo hiện đại đáp ứng được CMCN 4.0”. Trên cơ sở phân tích sâu sắc về tác động của CMCN 4.0 tới giáo dục, cơ sở lý luận và thực tiễn của đào tạo ngành CNTT trong thế kỷ 21. TS đã đưa ra mô hình dạy học hiện đại Blended-Learning đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngành CNTT và việc vận dụng mô hình này có hiệu quả trong đào tạo.

Buổi Seminar được tiếp tục với báo cáo ThS. Lê Văn Điệp “Phần mềm soạn bài giảng E-learning eXe- Learning, ứng dụng tổ chức lớp học trực tuyến Google Classroom”, ThS đã phân tích những tiện ích của phần mềm eXe- Learning và ứng dụng Google Classroom, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của mình khi sử dụng 02 công cụ trên vào công việc giảng dạy.

Để làm phong phú thêm cho việc ứng dụng phần mềm soạn bài giảng E-learning, buổi báo cáo được tiếp tục với phần trình bày của ThS. Đỗ Cao Minh “Sử dụng phần mềm Lecture Maker soạn bài giảng trực tuyến”, ThS đã trình bày những tiện ích của phần mềm, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi sử dụng phần mềm này để soạn bài giảng E-learning phục vụ công tác giảng dạy.

Kết thúc buổi Seminar TS.Nguyễn Quốc Khánh – trưởng bộ môn Mạng máy tính đã đưa ra lộ trình áp dụng mô hình dạy học Blended -Learning trong thời gian tới của bộ môn.

TRƯỞNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

TS. Nguyễn Quốc Khánh

line

Thông tin khác