Tin tức & sự kiện

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ LÀ...


Thực hiện Quyết định số 426/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng KH&CN cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Ngày 18/4/2018, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, TS. Vũ Đình Ngọ đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để sản xuất một số sản phẩm công nghiệp”.

Tham dự lễ bảo vệ có: GS.TS Thái Hoàng (Viện kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) – Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Phạm Văn Thiêm (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) – Phó chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Nguyễn Văn Khôi (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) - Ủy viên Phản biện; PGS.TS. Lê Quang Diễn (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) - Ủy viên Phản biện; TS. Phí Quyết Tiến (Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) - Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Huy Tùng - (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) - Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy (Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải) - Ủy viên; TS. Cao Văn Sơn (Viện Công nghiệp Giấy và Xenlulo) - Ủy viên; TS. Đặng Tất Thành (Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ KH&CN) - Ủy viên. Tời dự lễ bảo vệ còn có ông Nguyễn Đình Hậu - Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; Ông Mai Văn Hoa – Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, cùng tòn thể các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài.

Xuất phát từ mục tiêu xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; tách chiết lignin và xenlulo có chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; chế thử sản phẩm nhựa, phụ gia bê tông từ lignin và ván ép xenlulo, đề tài đã tập trung nghiên cứu tổng quan về nguyên liệu rơm rạ, lignin, xenlulo và ứng dụng của chúng trong sản xuất các sản phẩm công nghiệp; nghiên cứu tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ; nghiên cứu xử lý môi trường trong quá trình tách lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ; nghiên cứu ứng dụng lignin trong một số sản phẩm công nghiệp; nghiên cứu ứng dụng xenlulo thu hồi từ quy trình tách lignin từ rơm rạ vào một số sản phẩm công nghiệp.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng trong thực tiễn vì đã nghiên cứu dựng được pilot của quy trình công nghệ tách lignin và xenlulo từ rơm rạ - phế thải nông nghiệp, với quy trình công nghệ này đơn giản, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, có khả năng chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu. Đã xây dựng được các quy trình công nghệ đơn giản, dễ thực hiện. Các kết quả này đã đề xuất được hướng nghiên cứu mới về vật liệu: Vật liệu sinh thái thân thiện với môi trường, góp phần đẩy mạnh phối kết hợp giữa nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ vào cuộc sống; Đề tài đã góp phần đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới cho cán bộ giảng viên của Trường ĐHCNVT, vận dụng vào trong bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng các bài giảng, gắn lý thuyết với thực tế. Đề tài cũng đã góp phần thúc đẩy phối kết hợp nghiên cứu khoa học giữa Trường ĐHCNVT và các Viện nghiên cứu. Thúc đẩy phối kết hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm Khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất.

Đề tài có tác động lớn đối với kinh tế-xã hội thông qua việc sản xuất ra các sản phẩm khác có giá trị kinh tế cho các ngành kinh tế quốc dân. Đề tài đã tận dụng được phế thải nông nghiệp, nâng cao vai trò của nền nông nghiệp đảm bảo cho sự phát triển bền vững, hạn chế được việc đốt rơm rạ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho con người và hệ sinh thái.  Các sản phẩm của đề tài có nguồn gốc thiên nhiên, tạo ra những vật liệu xanh, thân thiện môi trường. Do đó, kết quả của đề tài mang lại hiệu quả môi trường, tức mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, sản phẩm của đề tài đi từ phế thải nông nghiệp nên giá thành vật liệu sẽ rẻ hơn vật liệu cùng loại. Thành công của đề tài góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật tạo ra các sản phẩm công nghiệp, tạo được công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Thái Hoàng – Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đề nghị tác giả tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài:

line

Thông tin khác