Tin tức & sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NĂM 2019


Sáng ngày 26/1/2019, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019.

Tham dự Hội nghị có NGƯT TS. Vũ Đình Ngọ –  Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Đồng chí Đoàn Thanh Ngọc – Chủ tịch Công đoàn trường, Trường phòng Thanh tra & đảm bảo chất lượng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Điều hành hội nghị gồm có:

1. Đoàn Chủ tịch gồm 2 đồng chí: NGƯT TS. Vũ Đình Ngọ –  Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Đoàn Thanh Ngọc – Chủ tịch Công đoàn trường, Trường phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng.

2. Thư ký Hội nghị gồm 2 đồng chí: Đồng chí Phạm Thái Hưng – Phòng Quản lý Đào tạo; Đồng chí Đỗ Thị Bích Ngọc – Phòng Tổ chức - Hành chính.

Mở đầu hội nghị, NGƯT. TS Vũ Đình Ngọ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ cơ bản năm 2019; Báo cáo công tác tài chính năm 2018.

Sau khi nghe các báo cáo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị bày tỏ sự thống nhất, đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến về các mặt công tác như: nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, thu hút bạn đọc lên thư viện…. Các ý kiến đều được trao đổi một cách dân chủ, công khai, nghiêm túc với tinh thần xây dựng cao. Đây cũng là dịp để Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn và các đơn vị Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm trao đổi, chia sẻ rút kinh nghiệm, phối hợp trong công tác nhằm mục đích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm  2019.

TS. Hà Quang Ánh – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017- 2018. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nhiệm kỳ 2019 – 2020 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Đắc Nam – Phó trưởng Khoa Điện;

2. Đồng chí Đồng chí Đỗ Thị Thanh Mai – Giám đốc trung tâm thông tin thư viện;

3. Đồng chí Đào Thị Lan – Tổ trưởng tổ truyền thông và tư vấn việc làm cho sinh viên;

4. Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nhung – Phó TBM Quản trị kinh doanh - Khoa Kinh tế

5. Đồng chí Lê Hữu Tùng – Phó trưởng phòng - Phòng Quản lý Đào tạo.

Ban Thanh tra Nhân dân có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường.

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt.

NGƯT. TS Vũ Đình Ngọ phát biểu kết luận và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị về dự thảo sửa đổi một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Trong Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì được thông qua.

Đồng chí Phạm Thái Hưng thư ký Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức 2019.

Th.S Đoàn Thanh Ngọc đã thay mặt Đoàn Chủ tịch phát động thi đua trong cán bộ, viên chức, người lao động và nhấn mạnh phải quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, NGƯT TS. Vũ Đình Ngọ - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh một số công tác cần triển khai trong thời gian tới:

1. Tiếp tục phát huy và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019, chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

2. Chú trọng công tác tuyển sinh (đổi mới cách làm, thay đổi cách tiếp cận), cam kết việc làm, chủ động kết nối doanh nghiệp;

3. Duy trì kỷ luật, kỷ cương nhà trường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và quan tâm đến công tác hỗ trợ sinh viên;

4. Tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học;

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học cần chú trọng những đề tài có tính ứng dụng cao, có sản phẩm nghiên cứu công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và quốc tế;

6. Có giải pháp nhằm hỗ trợ kinh phí, nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức yên tâm công tác;

7. Ban thanh tra nhân dân phải hoạt động thực sự có chất lượng, hiệu quả.

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự quyết tâm và tin tưởng của cán bộ, viên chức Nhà trường vào sự lãnh đạo của Đảng ủy; sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám hiệu; sự động viên khuyến khích thi đua của Công đoàn trường. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm của cán bộ, viên chức, người lao động, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2019.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

line

Thông tin khác